Do dolnośląskiego programu profilaktyki raka jelita grubego włączyła się gmina Ziębice. Niedawno duża dotacja wpłynęła również na realizację projektów związanych z funkcjonowaniem miejscowej instytucji kultury. Samorząd ten skutecznie pozyskuje środki na inwestycje infrastrukturalne.

W ubiegłym tygodniu wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko oraz burmistrz Ziębic Mariusz Szpilarewicz podpisali porozumienie o współpracy w zakresie profilaktyki onkologicznej wśród mieszkańców gminy. Program realizowana jest we współpracy z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Dzięki temu, mieszkańcy gminy będą mogli wziąć udział w badaniach przesiewowych w zakresie jelita grubego. Przystąpienie do promocji pozwala na dostęp do darmowych testów do samodzielnego pobrania próbki pod kątem wykrycia krwi utajonej. Pacjent wraz z pozytywnym wynikiem testu otrzyma informację, gdzie będzie mógł wykonać badanie kolonoskopowe. Pozwoli to na szybką diagnozę, a w szczególnych wypadkach kompleksowe leczenie w Dolnośląskim Centrum Onkologii.

Ziębice są kolejną z gmin obszaru sudeckiego, która w ostatnim czasie dołączyła do inicjatywy samorządu Dolnego Śląska, o czym informowaliśmy w naszym portalu. Zachęcamy kolejne gminy do kontaktu i podpisywania porozumień z Urzędem Marszałkowskim – podkreśla wicemarszałek Dolnego Śląska Grzegorz Macko. Więcej informacji pod adresem: https://umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/programy-profilaktyczne/.

Jest jeszcze jedna dobra wiadomość dla mieszkańców gminy. Ziębickie Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie w kwocie 160 tys. zł z programu „Infrastruktura Domów Kultury” Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Po modernizacji biblioteki, co sygnalizowaliśmy w naszym portalu, będzie to kolejna duża inwestycja w ziębicką infrastrukturę kulturalną.

Z tej puli zakupiony zostanie nowy sprzęt nagłośnienia i oświetlenia scenicznego. Zamontowane też będą w sali widowiskowej urządzenia ustroju akustycznego, co znacząco poprawi warunki akustyczne i artystyczne sali. „Przy okazji” sala przejdzie gruntowny remont polegający na malowaniu ścian, renowacji parkietu oraz sztukaterii – mówi koordynator projektu Wiktor OchałModernizacja sali widowiskowej pozwoli rozbudować i uatrakcyjnić dotychczasową ofertę edukacyjną i kulturalną instytucji, a także przyczyni się do aktywizacji społeczności lokalnej i zwiększenia udziału w życiu kulturalnym gminy – zapewnia dyrektor Ziębickiego Centrum Kultury Mirosław Masłowski. Centrum planuje rozpocząć prace w początkiem sierpnia bieżącego roku.

Gmina Ziębice otrzymała również wsparcie finansowe na inwestycję drogową obejmującą tereny rolne. O dotacjach przyznanych na ten cel w całym subregionie informowaliśmy w naszym portalu. Dzięki środkom finansowym przeznaczonym przez samorząd województwa na ochronę gruntów rolnych modernizację przejdzie droga w miejscowości Nowy Dwór. W ubiegłym tygodniu burmistrz Mariusz Szpilarewicz odebrał promesę na to zadanie z rąk wicemarszałka Grzegorza Macko. Dofinansowanie wynosi ponad 64 tys. zł, a nowa nawierzchnia będzie gotowa jeszcze w tym roku.

Komentarze

Zostaw swój komentarz