Towarzystwo Urbanistów Polskich uznało zrewitalizowane tereny zielone Świdnicy za najlepszą w kraju przestrzeń publiczną za rok 2020. Odnowiono w tym mieście 18 hektarów terenów parkowych.

Organizatorzy konkursu podkreślają, że nagrodę przyznano za całościową odnowę zespołu trzech przestrzeni parkowych oraz za jej przeprowadzenie w nawiązaniu do historii miasta. Dzięki rewaloryzacji utworzono miejsca integrujące społeczność lokalną, przeznaczone dla odpoczynku, rekreacji oraz rozrywki. Odnowa parku im. Władysława Sikorskiego, Parku Centralnego oraz skweru na placu 1000-lecia Państwa Polskiego były ogniwami miejskiego program rewitalizacji terenów zielonych Świdnicy. Samorząd założył w tym dokumencie, że celem działań ma być „przywracanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych przestrzeni parkowych oraz kreowanie nowej atrakcyjności miasta”.

Konkurs na najlepszą przestrzeń publiczną 2020 w Polsce jest organizowany przez Towarzystwo Urbanistów Polskich i ma charakter bezpłatny. To oznacza, że ocena jury nie jest zależna od wkładu jednostki samorządu terytorialnego w organizację plebiscytu. Świdnica otrzymała I nagrodę w kategorii terenów zieleni miejskiej i będzie mieć promocję inwestycji prowadzoną przez organizatora konkursu.

Przy realizacji projektu „Rewitalizacja terenów zieleni w Świdnicy” samorząd miejski miał zasilenie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość projektu to kwota ponad 23,1 mln zł, z czego dofinansowanie przekroczyło wartość 14,2 mln zł. Zrewitalizowano ponad 18 ha terenów zielonych.

Poprzez: um.swidnica.pl

1 Komentarze

Zostaw swój komentarz