Otrzymaliśmy decyzję środowiskową dla przyszłej drogi ekspresowej S8 od Ząbkowic Śląskich do Łagiewnik. Tym samym trasa na tym odcinku zostanie zrealizowana nowym śladem, po zachodniej stronie istniejącej DK8, zgodnie z przebiegiem wariantu WPR1 – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Na odcinku, łączącego Łagiewniki z Ząbkowicami Śląskimi mają być wybudowane dwa węzły drogowe. Pierwszy – Ząbkowice Śląskie Północ (wcześniej określany jako „węzeł Bobolice”), który połączy S8 z obecną drogą krajową nr 8 oraz drogą powiatową nr 3165D. Drugi – Niemcza, który będzie spinać S8 z obecną drogą krajową nr 8 i za węzłem tym zlokalizowane zostanie Miejsce Obsługi Podróżnych „MOP Kietlin”. Na całym tym fragmencie przyszłej S8 powstanie 20 mostów pełniących również funkcję przejść dla zwierząt, 2 estakady, 9 wiaduktów oraz 7 przepustów. Nie pojawił się w decyzji RDOŚ węzeł Ząbkowice Śląskie Południe (pierwotnie wskazywany jako „węzeł Jaworek”).

Przypomnijmy, że droga ekspresowa S8 Wrocław – Kłodzka będzie liczyła ok. 80 km. Realizację projektu podzielona na trzy odcinki: Wrocław (Magnice) – Łagiewniki, Łagiewniki – Ząbkowice Śląskie oraz Ząbkowice Śląskie – Kłodzko (w skład tego odcinka wchodzą dwa pododcinki: Ząbkowice Śląskie – Bardo i Bardo – Kłodzko). W odniesieniu do fragmentu od Barda do Kłodzka konieczne jest powiązanie S8 z projektowaną obwodnicą Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46. Obszar ten jest szczególnie skomplikowany ze względu na górzysty charakter i związane z tym kwestie godzące obie inwestycje z uwarunkowaniami środowiskowymi. 13 grudnia w Złotym Stoku zaplanowano konsultacje społeczne dotyczące studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla budowy obwodnicy tego miasta.

Tym samym, po sygnalizowanym przez nasz portalu wydaniu decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla odcinków: Wrocław (Magnice) – Łagiewniki oraz Ząbkowice Śląskie – Bardo, mamy kompletne ustalenie przebiegu mającej powstać drogi ekspresowej S8 od Autostradowej Obwodnicy Wrocławia do Barda.  Jak niedawno informowaliśmy, zapadła ponadto decyzja i zabezpieczone są środki budżetu państwa na przedłużenie S8 z Kłodzka do granicy polsko-czeskiej w Boboszowie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, po aktualizacjach badań geologicznych i koncepcji programowej, może przystąpić do wyboru realizatora inwestycji. Jak zapowiedziano, wykonawca będzie działać w trybie „zaprojektuj – wybuduj”, co usprawnia proces inwestycyjny.

Jak duże znaczenie dla subregionu sudeckiego ma budowa S8, relacjonowaliśmy w serwisie video naszego portalu. Podjęte dotąd decyzje w praktyce oznaczają, że fizycznie budowa arterii może się rozpocząć do połowy 2023 roku.

1 Komentarze

  1. […] od Wrocławia do Kotliny Kłodzkiej, znajduje w powyższych statystykach oczywiste potwierdzenie. Systematycznie relacjonujemy w naszym portalu postęp działań zmierzających do powstania […]

Zostaw swój komentarz