Za 5 383 402,50 zł warszawska firma Multiconsult Polska przygotuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (tzw. „STEŚ-R”) dla obwodnicy Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46.

Firma wybrana w postępowaniu przetargowym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ma za zadnie sporządzić komplet dokumentacji niezbędny do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także program funkcjonalno-użytkowy niezbędny do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje obwodnicę w systemie „projektuj i buduj”. Jeśli od dokonanego wyboru firmy nie wpłynie odwołanie, to jeszcze w maju planowane jest podpisanie umowy.

Budowa obwodnicy planowana jest na lata 2027 – 2030. Inwestycja, której zainicjowanie relacjonowaliśmy w serwisie video naszego portalu, będzie jedną z siedmiu obwodnic, które powstaną na Dolnym Śląsku w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Przypomnijmy, że Rządowy Program budowy 100 obwodnic zakłada, że do roku 2030 wybudowanych zostanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o wysokich parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

1 Komentarze

  1. […] dzięki olbrzymieniu wsparciu inwestycji z budżetu rządowego. W trakcie projektowania jest także obwodnica Złotego Stoku, która ujęta jest w Programie 100 […]

Zostaw swój komentarz