Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków rozdzielił dotacje na renowacje obiektów najbardziej potrzebujących pilnego wsparcia pod kątem ich ratowania lub renowacji. W 218 wnioskach proszono łącznie o ponad 30 mln zł, podczas gdy pula jaką dysponował urząd konserwatorski dla całego województwa to kwota… 2 mln zł.

Z powodu braku wystarczających środków w tym roku działań nie ma wsparcia dla cennych obiektów, na które dotacji udzieliło Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, o czym informowaliśmy w naszym portaluZ tej puli na odnowę 444 obiektów zlokalizowanych na Dolnym Śląsku trafiło w tym roku 106 mln zł.

Na liście dotacji znajdziecie Państwo obiekty nieużytkowane, przejęte i zagospodarowywane na cele użytkowe oraz takie, które giną i podjęto inicjatywy ich ratowania, a dotacja DWKZ jest na razie jedynym wsparciem publicznym tych zamierzeń – jak podano w oficjalnym komunikacie DWKZ.

Urzędnicy przyznają, że niewielkie kwoty naszych dotacji powodują, że zadania realizowane są latami, więc kontynuacja prac już przez nas finansowanych, a nie wspartych w obecnym roku dotacjami przez inne podmioty, była dla nas ważnym kryterium dla przydzielenia dotacji.

Na obszarze sudeckim Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków przydzielił dotacje na następujące działania:

 • 40 000 zł – remont pokrycia i więźby dachowej pałacu w Bobolicach,
 • 40 000 zł – konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Bobolicach,
 • 40 000 zł – konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. św. Mikołaja w Doboszowicach,
 • 25 000 zł – inwentaryzacja i opracowanie dokumentacji systemu przeciwpożarowego w Młynie Hilberta w Dzierżoniowie,
 • 50 000 zł – konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Jaczkowie,
 • 40 000 zł – konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kamieńcu Ząbkowickim,
 • 35 000 zł – remont fragmentu elewacji w kurtynie zachodniej Twierdzy Kłodzko,
 • 30 000 zł – konserwacja malowideł ściennych w kościele pw. św. Mikołaja w Zagórzu Śląskim,
 • 50 000 zł – rekonstrukcja pokrycia dachowego pałacu w Sieroszowie,
 • 50 000 zł – odtworzenie stolarki okiennej w dawnym sanatorium „Grunwald” w Sokołowsku,
 • 50 000 zł – konserwacja loży poszewników w Kościele Pokoju w Świdnicy,
 • 90 000 zł – remont elewacji kościoła pw. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu,
 • 25 000 zł – naprawa muru kurtynowego na dziedzińcu zamku Grodno w Zagórzu Śląskim.
Poprzez: Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków – Facebook

Komentarze

Zostaw swój komentarz