Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosiło listę dotacji przyznanych w pierwszym w roku 2021 etapie Programu „Ochrona zabytków”. Wśród 444 pozytywnie ocenionych wniosków w całym kraju, znaczącą pozycję w tym rozdaniu mają podmioty z Dolnego Śląska.

Najwyżej ocenionym projektem z naszego województwa jest kontynuacja konserwacji zagrożonego podłoża malarskiego i malowideł w obrębie naw bocznych trzeciego od zachodu przęsła w XVII-wiecznym Kościele Pokoju w Jaworze. Na to zadanie skierowano 1,76 mln zł. Za to 1,52 mln zł trafi na V etap osuszania elewacji frontowej, odnowienie dachów wieżyczek, całkowite odtworzenie okien, drzwi, dachu XVIII-wiecznego pobenedyktyńskiego zespół klasztorny w Legnickim Polu. Będzie też kontynuowana konserwacja i restauracja elementów powiązanych i przylegających do lóż Hochbergów wraz z lożami Czettritzów i Zedlitzów w XVII-wiecznym Kościele Pokoju w Świdnicy. Będzie to możliwe dzięki dotacji w kwocie 1,18 mln zł.

W czołówce najwyżej ocenionych aplikacji znalazły się prace konserwatorskie elewacji XIV-wiecznego kościoła pw. św. Trójcy w Żórawinie. Na to przedsięwzięcie przeznaczono 1,05 mln zł. W tej grupie znalazła się również kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym XIV-wiecznej katedry pw. Św. Stanisława i Św. Wacława w Świdnicy. Wsparcie na to zadanie wyniesie 1,42 mln zł. Peleton najwyżej ocenionych dolnośląskich wniosków zamyka kontynuacja prac ratowniczych i konstrukcyjnych w części południowej dachu XIX-wiecznego Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Na praktyczne domknięcie realizowanego w kilku ostatnich latach projektu skierowano 0,66 mln zł.

Pozostałe dolnośląskie zabytki, które będą restaurowane dzięki opublikowanym dzisiaj dotacjom Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w I etapie Programu „Ochrona zabytków 2021” to:

 • Wambierzyce – bazylika pw. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): zakup i montaż instalacji systemu sygnalizacji pożaru bazyliki – etap II (decyzja nakazująca) – 180 000 zł,
 • Wambierzyce – bazylika pw. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): rekonstrukcja tynków z pracami konserwatorskimi kamieniarki elewacji (płn, wsch i wewnętrznych) oraz latarni nad prezbiterium – etap X 830 000 zł,
 • Legnica – kościół pw. Św. Jana Chrzciciela (1714 r.): ratownicze prace konstrukcyjne zagrożonych zawaleniem dachów, murów i sklepień – etap III 520 000 zł,
 • Legnica – kościół pw. Św. Ap. Piotra i Pawła (XIV w.): kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich Katedry Legnickiej, prace przy gotyckim portalu, schodach, drzwiach i elementach kutych – 70 000 zł,
 • Legnickie Pole – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Jadwigi Śląskiej (XVIII w.): ratowniczy remont polichromowanych sklepień – etap V 390 000 zł,
 • Legnickie Pole – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Jadwigi Śląskiej (XVIII w.): konserwacja elewacji ściany północnej, kamiennych elementów przybudówki z zakrystią, izolacja fundamentów 390 000 zł,
 • Lubiąż – zespół obiektów pocysterskich (XVII w.), pałac opatów (1681-1699): prace konserwatorsko-restauratorskie fragmentu elewacji północnej etap VII 340 000 zł,
 • Ząbkowice Śląskie – kościół przyklasztorny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (XIII/XVIII): remont elewacji kościoła 110 000 zł,
 • Ząbkowice Śląskie – kościół pw. św. Anny (XIV-XV) remont elewacji kościoła – kontynuacja 360 000 zł,
 • Ząbkowice Śląskie – baszta w murach miejskich (XIV w.): prace ratunkowe, renowacja i konserwacja 160 000 zł,
 • Wrocław – kościół pw. św. Michała Archanioła (XIX w.): prace budowlano-konserwatorskie elewacji wschodniej wieży południowo-zachodniej – etap X nakaz PINB 260 000 zł,
 • Wrocław – Cerkiew Katedralna pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy (XV w.): prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowej stolarce okiennej – etap II 120 000 zł,
 • Wrocław – kościół pw. Św. Marii Magdaleny (XIV w.): kompleksowe prace konserwatorskie elewacji nawy głównej i naw bocznych – etap X 400 000 zł,
 • Wrocław – kolegiata pw. Św. Krzyża i Św. Bartłomieja (1288-1350): prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji wieży północno-zachodniej 330 000 zł,
 • Wrocław – kościół pw. Św. Marii Magdaleny (XIV w.): remont pokrycia dachowego nawy bocznej i kruchty od strony północnej – 300 000 zł,
 • Wrocław – statek cumowany na Odrze, pchacz „Krab” (1968 r.): konserwacja i rewaloryzacja statku -pchacza „Krab” – 60 000 zł,
 • Wrocław – kompleks Hali Stulecia, budynek „Pod Misiami” (1929 r.): prace konserwatorskie budynku – 220 000 zł,
 • Staniszów – Zamek Księcia Henryka (1806 r.): prace ratunkowe oraz zabezpieczenie budowli – kontynuacja 17 000 zł,
 • Lwówek Śląski – kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XV w.): renowacja kamiennej elewacji ściany południowej kościoła – etap IV 30 000 zł,
 • Obora – kościół pw. św. Antoniego (XVI w.): rewitalizacji budynku kościoła-remont i przebudowa dachu wieży kościoła – etap II 130 000 zł,
 • Jelenia Góra – kościół pw. św. Jana Chrzciciela, ołtarz główny (1716/1717): prace konserwatorskie, dwie konsole w narożach prezbiterium – integralna część ołtarza – etap V 34 000 zł,
 • Jelenia Góra – kościół pw. św. Jana Chrzciciela (1716/1717): prace konserwatorskie ścian i sklepień prezbiterium wnętrza w postaci dekoracji stiukowej i balustrady empor – kontynuacja – 25 000 zł,
 • Jelenia Góra-Sobieszów – kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (XVIII w.): konserwacja i restauracja empor wraz z kolumnami i obrazami – etap V 90 000 zł,
 • Bukowiec – budynek dawnej administracji na terenie zespołu pałacowo-parkowego (pocz. XIX w.): prace konserwatorskie i budowlane 110 000 zł,
 • Sobótka – kościół pw. św. Anny (XIV w.): remont dachu z wymianą pokrycia dachowego PINB – 410 000 zł,
 • Lubawka – kościół pw. WNMP (WVIII w,): konserwacja i restauracja 2 obrazów Drogi Krzyżowej /stacja I i II / wraz z ramami – etap II 47 000 zł,
 • Pątnów – kościół filialny pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela (XV w., 1 poł. XVI w.): pełna konserwacja malowideł ściennych prezbiterium – etap III – 230 000 zł,
 • Jakubów – kościół pw. Św. Jakuba (XIV w., XVI w., XVII w.): kapitalny remont elewacji kościoła – etap II – 180 000 zł,
 • Głogów – kościół pw. Bożego Ciała (XVIII w.): prace konserwatorskie malowideł ścian kaplicy Grobu Pańskiego wraz z istniejącym nagrobkiem – etap IV – 410 000 zł,
 • Głogów – kościół pw. Bożego Ciała (XVIII w.): prace konserwatorskie elewacji zachodniej wraz z dwoma wieżami – etap IV – 420 000 zł,
 • Domaszków – kościół p.w. św. Mikołaja (1563 r.): wymiana pokrycia dachu i naprawa konstrukcji więźby – etap III – 120 000 zł,
 • Wałbrzych – kolegiata Aniołów Stróżów (1899-1904): prace ratownicze i konserwatorskie wieży głównej kościoła – etap V – 170 000 zł,
 • Henryków – kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela (1606 r): prace konserwatorskie i restauratorskie obejmujące północną i południową elewację wieży północnej – 490 000 zł,
 • Henryków – zespól cysterski, budynki oficyn północnej i zachodniej mieszkania oficjalistów (XVI w.): remont dachu oraz konstrukcji budynków – etap II – 850 000 zł,
 • Stary Wielisław – kościół pw. św. Katarzyny (XV-XVIII): wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na blachę miedzianą – etap III – 60 000 zł,
 • Strzegom – bazylika (XIV w.): prace konserwatorskie elewacji zewnętrznych północnego i południowego ramienia transeptu – 910 000 zł,
 • Strzegom – miejskie mury obronne (XIII w.): likwidacja zagrożenia katastrofą budowlaną poprzez wykonanie robót budowlanych decyzja – etap V PINB – 29 000 zł,
 • Kamieniec Ząbkowicki – kościół pw. Wniebowzięcia NMP, ołtarz pw. św. Bernarda z początku (XVIII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie – etap VI zakończenie 50 000 zł,
 • Kotla – kościół pw. Św. Marcina (2 poł. XVIII w.): prace konserwatorskie ołtarza głównego – etap V – 48 000 zł,
 • Konradówka – kościół filialny pw. św. Michała Archanioła (XIX w.): awaryjny remont wieży i dachu kościoła – etap III – PINB – 100 000 zł,
 • Bardo – bazylika pw. NMP (XVII/XVIII): konserwacja barokowego ołtarza głównego (1715 r.) z figurą NMP Bardzkiej i obrazem M. Willmanna – etap VI – 170 000 zł,
 • Krzeszów – Opactwo Sióstr Benedyktynek (XII w.): remont dachu Klasztoru – etap VIII – 270 000 zł,
 • Dzierżoniów – kościół pw. św. Jerzego, empory (1585/1586): konserwacja i restauracja (stropy, lica, odwrocia i parapety empor, podłoga z naprawą i wzmocnieniem stropów, ławki) – etap IV – 340 000 zł,
 • Wińsko – kościół pw. Trójcy Świętej (XV w.): remont elewacji kościoła i remont ściany północnej – etap III – PINB – 130 000 zł,
 • Kamienna Góra – Dom Loży, Budynek resursy kupieckiej (1799 r.): remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia – 370 000 zł,
 • Krzeszów – pocysterskie Opactwo Sióstr Benedyktynek (XVIII w.), biblioteka klasztorna (1795 r.): renowacja wystroju ścian i wyposażenia stolarskiego biblioteki klasztornej – etap III – 160 000 zł,
 • Kąty Bystrzyckie – kościół pw. Katarzyny Aleksandryjskiej, malowidła ścienne (XV-XIX): prace konserwatorskie w prezbiterium i na łuku tęczowym oraz w części chórowej kościoła – zakończenie 60 000 zł,
 • Milicz – kościół św. Andrzeja Boboli (XVIII w.): remont dachu – etap IV – 290 000 zł,
 • Duszniki-Zdrój – kościół św. Piotra i Pawła (XVI w. przebud. 1708- 1730): prace remontowe dolnej części elewacji wieży i zachodniej elewacji korpusu kościoła – 260 000 zł,
 • Bolków – Ratusz (XVIII w.): modernizacja i renowacja elewacji budynku ratusza – etap III – 210 000 zł,
 • Ziębice – Plac Stanisława Oziębłowskiego, mury obronne (XIII/XIV): prace remontowe i konserwatorskie – 90 000 zł,
 • Kalinowice Górne – dwór (1827 r.): kontynuacja odbudowy zarwanego dachu i naprawy uszkodzonej konstrukcji murowej budynku wraz pracami towarzyszącymi – nakaz PINB – 190 000 zł,
 • Stara Rudna – zabytkowy nieużytkowany kościół (XV w., XVIII w.): wykonanie robót budowlanych, utrwalenie substancji zabytku oraz zabezpieczeniu ruin przed dalszą degradacją – 390 000 zł,
 • Pieszyce – dzielnica Kamionki, kościół pw. Aniołów Stróżów (XVIII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji wieży i konserwacji zniszczonych murów – etap III (ostatni) – 42 000 zł,
 • Bielawa – kościół pw. Bożego Ciała (1743 r.): remont elewacji oraz dachu wieży kościoła – 90 000 zł,
 • Oleśnica – bazylika mniejsza pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty (XIII-XIV): interwencyjny remont pokrycia wszystkich połaci dachowych – 450 000 zł,
 • Gogołów – kościół pw. św. Marcina (XV w.) – prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym – 17 000 zł,
 • Strzelce – kościół pw. Wszystkich Świętych (1 poł. XIV w.): remont elewacji kościoła – kontynuacja prac – 80 000 zł.

Komentarze

Zostaw swój komentarz