Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Dzięki niej samorządy mogą skuteczniej realizować swoje inwestycje współfinansowane dzięki unijnemu wsparciu. Dzisiaj, w obecności wicemarszałka Dolnego Śląska Grzegorza Macko, podpisano porozumienie, dzięki któremu powstaną Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego.

Prace Zarządu Województwa Dolnośląskiego nad kształtem instrumentów terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na nową perspektywę 2021 – 2027 trwają od marca tego roku. Zakres tematyczny Polityki Spójności na najbliższe lata obejmuje 5 celów, natomiast tzw. ZIT-y będą realizować głównie założenia ostatniego z nich:

  • bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej,
  • bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem,
  • lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych,
  • Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych,
  • Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych.

Nowy ZIT to efekt wielu rozmów i odpowiedź na potrzeby mieszkańców południa Dolnego Śląska. Jestem przekonany, że nowy instrument pomoże zrealizować wiele inwestycji, które pozwolą na dynamiczny rozwój tej części regionu – wyjaśnia wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to narzędzie służące realizacji regionalnych strategii rozwoju. Przy jego pomocy będą realizowane działania służące zrównoważonemu rozwojowi poszczególnych obszarów województwa. W województwie dolnośląskim ZIT-y funkcjonowały do tej pory wokół Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Aglomeracji Wałbrzyskiej i Aglomeracji Jeleniogórskiej. Teraz dołącza do nich m.in. ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego powiaty: dzierżoniowski, kłodzki i ząbkowicki.

Poseł na Sejm RP Marcin Gwóźdź podsumował dzisiejsze wydarzenie stwierdzając m.in.: Dzięki decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego dodatkowe środki trafią na południe Dolnego Śląska, po raz pierwszy.

Nowy instrument będzie realnym i skutecznym narzędziem rozwoju terytorialnego na obszarze południa województwa. Powstanie nowego ZIT-u to efekt współpracy i dialogu między samorządem województwa, a samorządami lokalnymi. Do końca października przedstawiciele poszczególnych obszarów mają przekazać Zarządowi Województwa zarysy strategii/planów działań wraz z listą projektów planowanych do realizacji, a także informację dotyczącą planowanej formy współpracy.

W dzisiejszej uroczystości brali udział m.in.: poseł Marcin Gwóźdź, senator Aleksander Szwed, wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa oraz samorządowcy z powiatów: dzierżoniowskiego, ząbkowickiego i kłodzkiego.

Komentarze

Zostaw swój komentarz