Jeszcze w ubiegłym roku samorząd miejski Kłodzka zdecydował o wejściu w wieloletni program, którego celem ma być poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wzmożoną troskę o środowisko naturalne. W połowie ubiegłego roku w podobny plan działania wszedł samorząd miejski Świdnicy, co sygnalizowaliśmy w naszym portalu

Korzystne zmiany mają polegać między innymi na wprowadzaniu zróżnicowanych form zieleni, zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych oraz populacji i różnorodności gatunków rodzimej fauny. Nie mniej ważną kwestią jest podnoszenie poziomu retencji wody w glebie poprzez ograniczanie i spowalnianie spływu wody do kanalizacji oraz zagospodarowanie wód opadowych. Kolejne cele programu to: przeciwdziałanie efektowi miejskiej wyspy ciepła, redukcja emisji zanieczyszczeń i emisji hałasu. Nie są też obojętne kwestie związane z estetyką przestrzeni publicznych, ograniczenie parkowania na rynku, o czym już informowaliśmy w naszym portalu. Przewidywanych jest ponadto wiele działań o charakterze integracyjnym i edukacyjnym skierowanych do różnych grup wiekowych wśród kłodczan.

Cały 3-letni projekt jest prowadzony w partnerstwie z norweską firmą International Development Norway pod nazwą „Kłodzki NBS”. Skrót „NBS” to akronim od Nature Base Solution, co oznacza preferencje dla funkcjonowania miasta w oparciu o zgodność ze środowiskiem naturalnym. Inicjatywa samorządu Kłodzka współfinansowana jest w 85% przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG oraz przez NFOŚiGW z budżetu państwa, w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” obszar programowy „Zmiany Klimatu”.

  • Finansowany jest w 85 % ze środków Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG).
  • Całkowity koszt projektu wynosi 5,8 mln zł (niemal 1,3 mln euro), a przyznane dofinansowanie to 5 mln zł (1,1 mln euro).
  • Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w listopadzie 2021 r. a planowana data zakończenia jego realizacji to wiosna 2024 r.

Komentarze

Zostaw swój komentarz