Dwa samorządy w subregionie sudeckim będą tworzyć centra aktywności gospodarczej i na ten cel otrzymały znaczące wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska.

Na wykonanie robót budowlanych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych a także sieci światłowodowej gmina Czarny Bór otrzyma dofinansowanie w kwocie prawie 4,6 mln zł. Natomiast ponad 1,6 mln zł otrzyma gmina Głuszyca. Tam, na powierzchni 2 hektarów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej, powstanie droga wewnętrzna ze zjazdami z drogi powiatowej, chodniki oraz miejsca postojowe. Wybudowana zostanie również kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków a także doprowadzona ma być sieć wodociągowa.

Celem tych projektów jest pozyskanie inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności na terenie gmin. Dzięki dobremu zagospodarowaniu terenu wraz z niezbędna infrastrukturą zadanie to będzie dużo łatwiejsze – podkreśla wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko.

Gmina Czarny Bór, dzięki kooperacji z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „Invest-Park” systematycznie rozwija swój potencjał gospodarczy, o czym niedawno informowaliśmy w naszym portalu. Nowy projekt, jaki będzie realizowany w tym roku dzięki pozyskanemu wsparciu samorządu Dolnego Śląska, zapowiada nowy etap działania gmin na rzecz przedsiębiorczości i zarazem lokalnego rynku pracy.

W podobnym kierunku działa też magistrat Głuszycy, gdzie prace nad uruchomieniem obszaru przedsiębiorczości są już zaawansowane, co sygnalizowaliśmy w naszym portalu. Jak uważają tamtejsi samorządowcy  efektem udostępnienia uzbrojonego i skomunikowanego terenu ożywi gospodarczo Głuszycy i wzmocni wizerunek miasta w relacjach z inwestorami.

Komentarze

Zostaw swój komentarz