Budynek, który jeszcze kilka lat temu zdawał się nie mieć nowego przeznaczenia, bo przestał być siedzibą szkoły, ma już nowe przeznaczenie. Zabytkowy i malowniczo położony obiekt niedługo będzie siedzibą urzędu miejskiego w Głuszycy. To nie jedyna, ważna dla lokalnej społeczności, inwestycja w tym mieście.

Jak już informowaliśmy w naszym portalu, stylowa i duża willa położona przy ul. Parkowej w Głuszycy, przeszła gruntowną rewitalizację. Od piwnic po dach zaizolowano ściany, rozłożone są nowe sieci: grzewcza (oparta o gaz), elektryczne, informatyczne, teletechniczne, monitoringu i wodnokanalizacyjne. Remont przeszły stolarki okiennej i drzwiowej oraz dach. Obiekt został przystosowany do obsługi petentów z niepełnosprawnościami. Otaczający park uporządkowano zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią w zakresie kanalizacji deszczowej i oświetleniowej.

  • Na te wszystkie zadania samorząd Głuszycy uzyskał z różnych źródeł prawie 1,3 mln zł dotacji, co stanowi niemal połowę kosztów inwestycji. W perspektywie jest także obniżenie kosztów funkcjonowania urzędu, który obecnie mieści się w jednej z miejskich kamienic.
  • Dotacja w wysokości 740 tys. zł wpłynie także do głuszyckiego budżetu z tegorocznej puli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozyskana kwota będzie stanowiła wkład własny gminy do kompleksowego projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Zagospodarowany ma być 2-hektarowy teren poprzemysłowy przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej. Projekt zakłada budowę drogi wewnętrznej ze zjazdami z drogi powiatowej, chodnikami oraz miejscami postojowymi. Powstaną kanalizacje sanitarna z oczyszczalnią ścieków, deszczowa i sieć wodociągowa. Cały teren zostanie oświetlony oraz przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

poprzez: gluszyca.pl

Projekt, w którym uczestniczy gmina Głuszyca, byłby zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Śląska na lata 2014 – 2020. Dzięki współpracy z ZIT AW może udać się pozyskać nawet 100% zwrotu poniesionych kosztów na przedsięwzięcie. Efektem ma być ożywienie gospodarcze Głuszycy i poprawy wizerunku miasta w relacjach z inwestorami.

Postęp prac w rewitalizowanym obiekcie, który stanie się siedzibą głuszyckiego magistratu można zobaczyć na filmiku udostępnionym w mediach społecznościowych.  

Komentarze

Zostaw swój komentarz