Po pierwsze: rozwój zero i niskoemisyjnej komunikacji wykorzystywanej zarówno przez służby miejskie, jak i mieszkańców. Po drugie: rozwój ekologicznego transportu indywidualnego. Po trzecie: działanie organizmu miejskiego w trybie „smart”. Takie założenia wyznaczył sobie samorząd Polanicy-Zdroju.

W zaprezentowanej „Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Polanica-Zdrój” za cel zasadniczy na najbliższych pięć lat przyjęto wykorzystanie nowych technologii, wdrożenia niskoemisyjnej komunikacji publicznej i systemu zachęt dla mieszkańców w celu ochrony środowiska.

Ma to sprzyjać zarówno mieszkańcom, jak i kuracjuszom i turystom, dla których Polanica-Zdrój ma się w ten sposób stać jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym w Polsce smart-uzdrowiskiem.

Jednym ze środków osiągnięcia tego ambitnego zamierzenia ma się stać system zachęt dla osób użytkujących samochody zeroemisyjne. Dla zmotywowania polaniczan do korzystania z alternatywnych form komunikacji projektuje się rozbudowę ścieżek rowerowych, wprowadzenie miejskiego systemu elektrycznych rowerów i hulajnóg, a nawet wprowadzenie tzw. e-carsharing’u.

Także samorząd ma przestawić się na przykład na sprzęt elektryczny użytkowany do oczyszczania miasta czy pielęgnacji zieleni.  Jednym z ogniw planu jest zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Straży Miejskiej i obsługi centrum miasta wyłącznie zeroemisyjnymi pojazdami komunalnymi. Rozpatrywany jest ponadto projekt wprowadzenia komunikacji publicznej z wykorzystaniem autobusów elektrycznych pomiędzy Polanicą-Zdrój a Parkiem Narodowym Gór Stołowych i Ośrodkiem Narciarskim w Zieleńcu.

Domknięciem całego konceptu ma się stać nieodpłatne WI-FI na obszarze całego miasta. Ponadto mają być instalowane recyklomaty i inne elementy małej architektury sprzyjające ograniczaniu niekontrolowanego zaśmiecania oraz preselekcji odpadów.

  • Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Polanica-Zdrój dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
  • Obecnie polanicki magistrat rozpracowuje ścieżki finansowania dla poszczególnych projektów opisanych w dokumencie.
  • Można przypuszczać, że jednym z nich może się stać ogłoszony niedawno rządowy program przestawiania miejscowości uzdrowiskowych w kierunku zeroemisyjności, co sygnalizowaliśmy w naszym portalu.
  • Jak zapowiedział niedawno minister klimatu Michał Kurtyka w najbliższym czasie przeznaczonych będzie na ten cel 250 mln zł.

Komentarze

Zostaw swój komentarz