Starosta kłodzki Maciej Awiżeń zainicjował wspólny apel samorządowców powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie kontynuowania budowy drogi ekspresowej S8 pomiędzy Kłodzkiem, Ząbkowicami Śląskimi a Wrocławiem.

Czynnikiem, który zmotywował obu starostów i włodarzy gmin stała się sygnalizowana w naszym portalu decyzja o podzieleniu odcinka Kłodzko – Ząbkowice Śląskie na dwa odcinki decyzyjne inwestycji. Samorządy powiatu kłodzkiego oraz ząbkowickiego wyrażają duże zadowolenie z postępujących prac nad budową drogi ekspresowej S8 z Wrocławia do Kłodzka. Jednocześnie potwierdzamy swoje stanowisko, że priorytetem obecnego działania, powinno być jak najszybsze wykonanie drogi ekspresowej z Wrocławia przez powiat ząbkowicki do Kłodzka niezależnie od wyboru wariantu przebiegu. Modernizacja tego połączenia komunikacyjnego jest warunkiem polepszenia bezpieczeństwa podróżujących oraz rozwoju naszego regionu i całego województwa – napisali samorządowcy w liście wystosowanym do wrocławskiego oddziału GDDKiA. Pod dokumentem podpisali się starostowie kłodzki i ząbkowicki oraz wójtowie i burmistrzowie większości gmin z obu powiatów.   

W przeciwieństwie do przebiegu arterii przez powiaty wrocławski i dzierżoniowski, jej korytarz na obszarze powiatów ząbkowickiego i kłodzkiego budzi znacznie więcej społecznych napięć. Wynikają one zarówno z zagęszczenia zabudowy mieszkaniowej i geograficznej złożoności terenów. Pomnażają one wymagania formalne i oczekiwania mieszkańców wobec lokalizacji poszczególnych odcinków.

Dodatkowo na ostatnim fragmencie łączącym Bardo z Kłodzkiem pojawiła się konieczność zintegrowania osi planowanej S8 z projektowaną obwodnicą Złotego Stoku, o czym informowaliśmy w naszym portalu. Ta inwestycja jest już przesądzona, bo po tym jak znalazła się w rządowym programie budowy 100 obwodnic, obecnie trwają już działania ustalające jej dokładne usytuowanie.

Samorządowcy – szczególnie z Kłodzka – mają w pamięci trudne doświadczenia związane z budową obwodnicy tego miasta. Na etapie jej projektowania zaproponowano inny jej przebieg, co opóźniło realizację o trzy lata. Teraz znów kłodczanie obawiają się, że dość sprawnie przebiegająca praca na odcinkach na północ od ich miasta spowoduje, że cała inwestycja w S8 może się zatrzymać na wysokości… Barda.

Obawa ta nie jest bezzasadna, bo w konsultacjach społecznych, przeprowadzonych w 2019 r., większość mieszkańców gminy wiejskiej Kłodzko opowiedziała się za tym, aby przez „ich teren” S8 przebiegała… tunelem pod Górami Bardzkimi. Ostatecznie GDDKiA zarekomendowała wariant przebiegający przez Podzamek, Jaszkówkę, Wojciechowice i Boguszyn, a wcześniej biegnący w kierunku Złotego Stoku. W styczniu 2021 r. GDDKiA ogłosiła, że dzieli odcinek drogi ekspresowej z Ząbkowic do Kłodzka na dwa pododcinki: 1B Ząbkowice Śląskie – Bardo i 1A Bardo – Kłodzko. W lutym złożono wniosek o wydane decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) tylko dla odcinka realizacyjnego nr 1B Bardo – Ząbkowice Śląskie.

W odniesieniu do odcinka 1A Bardo – Kłodzko wstrzymano prace do czasu zaprojektowania obwodnicy Złotego Stoku. Gdy w lutym 2020 roku ogłoszono Program budowy 100 Obwodnic, znalazła się tam obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46. W ramach prac dokumentacyjnych obwodnicy, będzie analizowany nowy przebieg DK46 m.in. do dwóch wariantów planowanej drogi ekspresowej S8. Obwodnica Złotego Stoku będzie powiązana w pewnym stopniu z pracami projektowymi z S8. To oznacza, że złożenie wniosku o decyzję środowiskową dla odcinka Bardo – Kłodzko jest przesunięte w czasie.

Każdy wariant przebiegu musi być starannie przeanalizowany, aby cała inwestycja była jak najbliżej oczekiwań mieszkańców oraz i użytkowników dróg – wyjaśniała w ubiegłym miesiącu rzeczniczka wrocławskiego oddziału GDDKiA Magdalena Szumiata w wypowiedzi dla portalu 24klodzko.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz