Od 4,4 mln zł do 8,1 mln zł to rozpiętość ofert, jakie wpłynęły do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na opracowanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Złotego Stoku w ciągu DK46. O tej ważnej w subregionie inwestycji informowaliśmy w serwisie video naszego portalu.

Po ogłoszonym w grudniu przetargu oferty złożyło pięć firm, a kwota, jaką GDDKiA zaplanowała na sfinansowanie realizacji zamówienia wynosi ok. 4,8 mln zł. Tylko jedna z ofert, złożona przez biuro projektowe z Wrocławia mieści się w tej wartości. Pozostałe, które wpłynęły od podmiotów z Poznania i Warszawy oraz jednego konsorcjum z Krakowa są już ponad tą poprzeczką kwotową. Dzisiaj nastąpiło otwarcie ofert i komisja przetargowa przystąpiła do ich weryfikacji.

Obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46 to jedna z siedmiu dolnośląskich obwodnic ujęta w rządowym programie budowy 100 obwodnic. W ramach obecnego etapu zadania przeanalizowanych ma być kilka wariantów, a jednym z nich będzie również ten z planowanym przebiegiem drogi ekspresowej S8 pomiędzy m. Bardem i Kłodzkiem, co z kolei ma wpływ na prace projektowe dotyczące budowy tej arterii na odcinku od Ząbkowic Śląskich do Kłodzka. Jak już informowaliśmy w naszym portalu, ten fragment trasy podzielono na dwa mniejsze odcinki właśnie w nawiązaniu do planu budowy obwodnicy Złotego Stoku.

Po wyznaczeniu trasy i parametrów technicznych powstanie nowy odcinek drogi klasy „GP” (głównej ruchu przyspieszonego). Obwodnica Złotego Stoku wyprowadzi z tej miejscowości ruch tranzytowy na linii Opola – Kłodzko. Celem nadrzędnym jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie dostępności do bazy turystycznej i przepustowości układu komunikacyjnego południowej części województwa dolnośląskiego.

Komentarze

Zostaw swój komentarz