Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Kamieniec Ząbkowicki były dzisiaj miejscami, w których wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski rozmawiał z samorządowcami.

Jak poinformował wojewoda, przedmiotem rozmów była przede wszystkim sytuacja epidemiologiczna w regionie i poziom realizacji Narodowego Programu Szczepień.  Mowa też była o inwestycjach w zakresie infrastruktury oraz współdziałaniu sektora publicznego z podmiotami prywatnymi w kontekście biznesowym. Wojewodzie dolnośląskiemu towarzyszył poseł Marcin Gwóźdź. Gospodarzami serii spotkań byli: burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, burmistrz Ziębic Mariusz Szpilarewicz i burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego Marcin Czerniec.

Najbardziej cenię w takich spotkaniach możliwość wysłuchania głosu mieszkańców i zaznajomienia się z problemami, które dotykają lokalną społeczność. Tylko w ten sposób możemy podejmować słuszne decyzje, które odpowiedzą na potrzeby Dolnoślązaków – podsumował wszystkie dzisiejsze rozmowy wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski.

Foto: duw.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz