Już jest pewne, że odcinek mającej powstać drogi ekspresowej S8 pomiędzy Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi, z uwagi na zaplanowaną już budowę obwodnicy Złotego Stoku, zostanie podzielony na dwa mniejsze fragmenty. O budowie obejścia tego miasta informowaliśmy w serwisie video naszego portalu.

Ten fragment przyszłej arterii będzie projektowany odrębnie na odcinkach: Ząbkowice Śląskie – Bardo i Bardo – Kłodzko. Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dla odcinka Ząbkowice Śląskie – Bardo złożony zostanie w pierwszej połowie br. Obecnie trwają prace nad złożeniem wyjaśnień do raportów o oddziaływaniu na środowisko dla tych odcinków. Jak informuje dolnośląski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad należy się spodziewać, że w pierwszym kwartale 2021 roku RDOŚ wystąpi o wymagane opinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. Wtedy dopiero będą się mogły rozpocząć konsultacje społeczne nad przebiegiem nowej trasy.

Jak już informowaliśmy w naszym portalu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (tzw. DŚU) jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID). Do wniosków o wydanie DŚU został dołączony raport o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko. To jeden z elementów procedury oceny oddziaływania na środowisko, którą przeprowadziła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, jeszcze przed wydaniem DŚU.

We wspomnianym raporcie dokonano szczegółowych prognoz oddziaływania budowy drogi ekspresowej S8 w zakresie hałasu, powietrza, jakości wód oraz na inne komponenty środowiska (rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie i życie ludzkie). Na podstawie wymienionych wyżej analiz wskazane zostały działania minimalizujące i kompensujące wpływ inwestycji na środowisko. Określona została m.in. lokalizacja i parametry przejść dla zwierząt, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony wód, zakres nadzoru przyrodniczego itp.

Co ważne, każda osoba zainteresowana tą kwestią będzie miała możliwość zapoznania się z ww. raportem na etapie procedury z udziałem społeczeństwa, która zostanie przeprowadzona przez RDOŚ we Wrocławiu w trakcie postępowanie w sprawie wydawania DŚU. RDOŚ, na podstawie zgromadzonych materiałów i analiz, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskaże wariant drogi S8 przeznaczony do dalszych prac w ramach koncepcji programowej i ostatecznie do realizacji oraz określi dla niego środowiskowe uwarunkowania.

Przypomnijmy informację, którą podaliśmy w serwisie video naszego portalu, że we wrześniu 2019 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nowelizującą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.). Nakłady na inwestycje na sieci dróg krajowych, realizowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, zostały zwiększone o 7 mld zł. Dzięki tym zmianom dodatkowe środki zostały przeznaczone na realizację m.in. dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S8 od Kłodzka do Wrocławia (Magnice) oraz drogi ekspresowej S5 Bolków – Sobótka.

1 Komentarze

  1. Jest mozliwosc udostepnienia mapki na ktorej widac tez mniejsze miejscowosci, jak ta deoga bedzie przebiegala?

Zostaw swój komentarz