Obwieszczenie Burmistrza Ziębic o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego…

…dla pięciu obszarów położonych w obrębie Ziębice – Wschód; zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ziębice – obręb Zachód z wyłączeniem obszaru zawartego w obrębie ulicy Wałowej”, w zakresie terenu oznaczonego symbolem „3P/U”.

pobierz

Komentarze

Zostaw swój komentarz