Wojewoda Dolnośląski wydał rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, obowiązujących w województwie dolnośląskim.

W dokumencie wyszczególniono wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty. Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 24 listopada 2020 roku.

Komentarze

Zostaw swój komentarz