Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich otrzymał kwotę 25 000 000 zł na realizację zadań w ramach tarczy antykryzysowej.

Do 15 września 2020 r. wydatkowano już kwotę 21 764 327,89 zł. tj:

  • 13 643 699,38 zł – 2744 zrealizowanych wniosków na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro przedsiębiorcy (art.15zzd) lub na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej statutowej organizacji pozarządowej (art.15zzda);
  • 5 468 108,51 zł – 217 zrealizowanych wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należne od tych wynagrodzeń (dotyczy: mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców) oraz kościelnej osoby prawnej (art.15zze2);
  • 2 652 520 zł – 520 zrealizowanych wniosków na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą (niezatrudniających pracowników).

Wnioski nadal można składać i są one rozpatrywane na bieżąco.

Zapraszamy do składania wniosków.

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Powstańców Warszawy 7 / 57-200 Ząbkowice Śląskie

https://zabkowiceslaskie.praca.gov.pl/

Komentarze

Zostaw swój komentarz