Dostępność komunikacyjna to jeden z kluczy do naszego rozwoju. Rozwinięta i bezpieczna infrastruktura drogowa jest jednak ważna nie tylko ze względów gospodarczych, wpływa również na poprawę jakości życia mieszkańców. To między innymi na ten cel przeznaczamy płacone przez nich podatki.

Tak minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podsumował podział tegorocznej puli środków z tzw. „rezerwy subwencji” przydzielonej samorządom w porozumieniu z ministrem infrastruktury oraz Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W roku 2021 rezerwa wynosi prawie 336 mln zł, a środki z niej otrzyma w całej Polsce 120 jednostek samorządu terytorialnego. Do 11 województw trafi kwota prawie 59,5 mln zł, natomiast 109 powiatów i miast na prawach powiatu otrzyma łącznie ponad 276 mln zł.

W subregionie sudeckim środki z rezerwy subwencji ministra infrastruktury otrzymają następujące samorządy:

  • powiat kłodzki – 904,6 tys. zł – na przebudowę mostu nad rzeką Białą Lądecką w ciągu drogi powiatowej nr 3279D w Żelaźnie (gmina Kłodzko),
  • powiat wałbrzyski – 308,8 tys. zł – na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3389D w miejscowości Struga (gmina Stare Bogaczowice).

Poza tymi dwoma dofinansowaniami, w województwie dolnośląskim ponad 4,4 mln zł otrzyma miasto Wrocław z przeznaczeniem na remont Mostu Zwierzynieckiego w zakresie wymiany płyty chodnikowej i zabezpieczeń antykorozyjnych. Ponad 3,1 mln zł otrzyma powiat wrocławski na budowę mostu na rzece Graniczna w Chrząstawie Wielkiej. Ponad 2,1 mln zł trafi ponadto do budżetu miasta Legnica na przebudowę ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie. Na liście subwencyjnej znalazł się także powiat oławski, gdzie ponad 571 tys. zł skierowano na przebudowa kładki dla pieszych nad kanałem Młyńskim oraz powiat lwówecki, gdzie w gminie Mirsk będzie możliwe unowocześnienie obiektu mostowego za 157 tys. zł.

Komentarze

Zostaw swój komentarz