To, co wydawało się jeszcze ponad pięć lat temu niewiarygodne, teraz staje się coraz bardziej realne. Budowa nowego odcinka drogi krajowej S8 prowadzącego na południe Dolnego Śląska przybliża się coraz większymi krokami.

Jak zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad najpóźniej na początku sierpnia br. zostaną złożone wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie decyzji środowiskowych dla budowy 80 kilometrów drogi ekspresowej pomiędzy podwrocławskimi Magnicami a Kłodzkiem.

Przed 2015 r. brano pod uwagę przebudowę obecnej DK8 do parametrów tzw. „drogi głównej przyspieszonej” o przekroju 2×2 na odcinkach o największym natężeniu, a na pozostałym odcinku, od Łagiewnik do Kłodzka 2+1. Miały powstać skrzyżowania jednopoziomowe z sygnalizacją świetlną, ronda oraz przejścia dla pieszych. Po 2015 r. zmieniono optykę inwestycji. W 2018 r. podpisano aneks do programu inwestycji, który dał początek przygotowaniom do opracowania drogi o parametrach klasy S, czyli 2×2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z pasami awaryjnymi), z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami oraz Miejscami Obsługi Podróżnych. Standard ten objąć ma całą ok. 80-kilometrową trasę, która ma być spięta Autostradową Obwodnicą Wrocławia z arterią S8 prowadzącą do północno-wschodnich regionów Polski.

Mająca powstać w nowym korytarzu południowym trasa S8 docelowo przebiegać będzie przez powiaty: kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, świdnicki i wrocławski. W tym celu wiosną 2019 r. przeprowadzono liczne spotkania informacyjne we wszystkich gminach, w których wytyczono projektowaną S8. Niektóre z tych spotkań relacjonowaliśmy w naszym portalu. Zainteresowani przebiegiem trasy mieszkańcy, a potem samorządy i inne instytucje zapoznawały się z materiałami projektowymi dotyczącymi inwestycji oraz zgłaszały uwagi. Nie jest tajemnicą, że przebieg korytarza mającej powstać i oczekiwanej przez ogół społeczeństwa trasy wzbudzał wiele zastrzeżeń, a niekiedy nawet sprzecznych oczekiwań. O ile bowiem nikt nie kwestionuje potrzeby zbudowania nowoczesnej i bezpiecznej arterii, o tyle jej lokalizacja w konkretnych odcinkach wzbudza rozmaite obawy.

Jak informowaliśmy kilka dni temu, obecnie dobiegają końca prace Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI). Komisja oceniła zaproponowane rozwiązania, które zostały poddane analizie wielokryterialnej pod względem społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i technicznym. Złożenie wniosków do RDOŚ o wydanie decyzji środowiskowych dla wszystkich trzech odcinków planowane jest w lipcu i na początku sierpnia 2020 r. W czasie procedury uzyskiwania decyzji środowiskowych odbędą się konsultacje społeczne.

GDDKiA zapowiada: realizację ok. 80-kilometrowego odcinka przyszłej S8 podzielimy na krótsze odcinki: Kłodzko – Ząbkowice, Ząbkowice – Łagiewniki, Łagiewniki – Wrocław (Magnice). Podział inwestycji na trzy krótsze odcinki sprawi, że jej przygotowanie, wybór wykonawców, a następnie realizacja będą przebiegały sprawniej. Każdy z tych etapów jest niezwykle złożony, więc takie podejście przyniesie obiektywne korzyści i ułatwi zrealizowanie tej inwestycji. Krótsze odcinki to również większa konkurencyjność na etapie przetargu. Pierwszy wniosek do RDOŚ będzie dotyczył odcinka Wrocław (Magnice) – Łagiewniki, a jako trzeci złożony zostanie wniosek dotyczący odcinka Ząbkowice – Kłodzko.

  • Droga nr 8 liczy blisko 830 km, z czego w standardzie drogi ekspresowej jest ok. 560 km. Łączy Kudowę Zdrój na granicy z Czechami z Budziskiem na granicy z Litwą.

1 Komentarze

  1. […] Podobne spotkanie miało też miejsce w siedzibie gminy wiejskiej Kłodzko. Tam tematem debaty była kwestia budowy drogi ekspresowej S8, a miłym akcentem było wręczenie zarządzenia Premiera Mateusza Morawieckiego, który w ramach […]

Zostaw swój komentarz