Intensywny dzień w regionie, spotkania z samorządowcami powiatów ząbkowickiego i kłodzkiego – tak podsumował wczorajszą wizytę w subregionie sudeckim minister Michał Dworczyk – szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który jest posłem z okręgu wałbrzyskiego.

Najważniejszym wątkiem spotkań było proponowany przez zarząd województwa dolnośląskiego podział środków dla Dolnego Śląska w przyszłej perspektywie unijnej na lata 2021 – 2027 i wypracowanie optymalnych instrumentów finansowych umożliwiających absorpcję środków unijnych przez beneficjentów z subregionu sudeckiego. Drugim ważnym tematem był postęp prac nad budową dróg ekspresowych S8 i S3.

Spotkanie z udziałem włodarzy gmin powiatu ząbkowickiego odbyło się w magistracie w Złotym Stoku, a rozmowa dotyczyła m.in. dalszej realizacji rządowych programów, jakimi są Fundusz Dróg Samorządowych i Maluch Plus. W rozmowach brali udział poseł Marcin Gwóźdź i wicemarszałek Dolnego Śląska Grzegorz Macko. Podobne spotkanie miało też miejsce w siedzibie gminy wiejskiej Kłodzko. Tam tematem debaty była kwestia budowy drogi ekspresowej S8, a miłym akcentem było wręczenie zarządzenia Premiera Mateusza Morawieckiego, który w ramach rezerwy ogólnej wsparł kwotą ponad 430 tys. zł rozbudowę szkoły podstawowej w Szalejowie Górnym.

W czasie obu spotkań minister Michał Dworczyk akcentował nie tylko pomoc skierowaną przez rząd w kierunku przedsiębiorców, ale także systematycznie adresowaną do samorządów. Zwracał uwagę na modelową współpracę, jaka jest w obecnej kadencji realizowana na poziomie sejmiku wojewódzkiego, i której efekty przekładają się na liczne projekty podnoszące poziom życia mieszkańców całego regionu.

Foto / Facebook: 
Michał Dworczyk, Grzegorz Macko, Grażyna Orczyk, Zbigniew Tur

Komentarze

Zostaw swój komentarz