Dwie drogi gminne do kapitalnego remontu i nowa trasa pieszo-rowerowa. Poza tym modernizacja hali sportowej i przestawienie szkoły na neutralne dla środowiska naturalnego ogrzewanie w ramach tworzonej w mieście sieci gazowej. To już wdrażany plan kolejnych w tym roku inwestycji w Kamieńcu Ząbkowickim.

W ramach ogłoszonej kilka dni temu tegorocznej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina Kamieniec Ząbkowicki otrzymała dotacje na dwa zadania o łącznej wartości ponad 1 272 000 zł. Dzięki temu na jakości zyskają droga przy ulicy Kolejowej oraz droga dojazdowa od ulicy Parkowej oraz od ulicy Ogrodowej, które prowadzą na budowany kompleks sportowo-rekreacyjny.

Drugie z tych zadań jest powiązane z projektem tworzonego w Kamieńcu Ząbkowickim plenerowego zespołu boisk i obiektów aktywnego wypoczynku, co od początku relacjonowaliśmy w serwisie video naszego portalu. I właśnie tam wybudowany będzie od podstaw ciąg pieszo-rowerowy, który połączy ulicę Parkową z górnym boiskiem, jak również ulicę Ogrodową z dojazdem do kompleksu sportowego. Na ten cel kwotę 450 000 zł gmina otrzymała w ramach III transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Obok inwestycji drogowych trwa również modernizacja hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim. Polska Spółka Gazownictwa finalizuje budowę stacji regazyfikacyjnej. Będzie ona źródłem niebieskiego paliwa dla Szkoły Podstawowej nr 1 i hali sportowej. Gaz będzie też mógł popłynąć do części budynków wielorodzinnych z Osiedla 30-lecia, które otrzymały pozytywne warunki przyłączeniowe. Trzeba tu podkreślić, że PSG realizuje inwestycję ze środków własnych, więc nie tylko obciąża to budżetu, ale w dalszej konsekwencji sprzyjać będzie optymalizacji kosztów ogrzewania placówki oświatowej.

Jak poinformował włodarz gminy została podjęta decyzja o kontynuacji prac w kierunku przyłączenia pozostałych chętnych odbiorców z Kamieńca Ząbkowickiego przez sieć przesyłową którą zostanie wybudowana od stacji redukcyjnej Przyłęk. Musimy się zatem uzbroić w cierpliwość i budować potencjał do realizacji tego zadania, które jest finansowane ze środków spółki. Jesteśmy jedną z pięciu gmin na terenie byłego województwa wałbrzyskiego, która najbliższych latach zostanie zgazyfikowana – napisał burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego Marcin Czerniec.

Do powyższego bieżącego wykazu kamienieckich inwestycji należy dodać budowę sieci kanalizacji sanitarnej. To przedsięwzięcie, o którym informowaliśmy w serwisie video naszego portalu, ma na celu doprowadzenie do 100-procentowego poziomu skanalizowania miasta. Zmieni to radykalnie poziom bezpieczeństwa środowiskowego, ale też podniesie komfort życia mieszkańców. Projekt jest już w trakcie realizacji, co było możliwe dzięki pozyskaniu przez gminę 12 mln zł dotacji z ubiegłorocznej i tegorocznej puli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

1 Komentarze

  1. Takie wszystko ekologiczne…Ale dopłat do fotowoltaiki nie ma…

Zostaw swój komentarz