Ponad 2,8 mln zł pozyskała gmina Bielawa na realizację projektu, którego celem jest rozwój terenów zielonych w tym mieście pod kątem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych.

Całe zadanie zaplanowane przez bielawski magistrat ma kosztować ok. 3,5 mln zł, co oznacza, że wsparcie ze środków Unii Europejskiej sięgnie 85% wartości projektowanych przedsięwzięć. Będą one realizowane w obrębie: Parku Miejskiego, w pobliżu Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lotniczej, wokół Jeziora Bielawskiego, w okolicy ul. Wysokiej, na posesjach Ośrodka Pomocy Społecznej oraz byłego miasteczka rowerowego przy ul. gen. Frankowskiego.

W dokumentacji projektowej zapisano m.in.:

  • poprawę jakości środowiska przyrodniczego wybranych terenów,
  • likwidację uciążliwości związanych z występowaniem miejskich wysp ciepła,
  • wprowadzenie powierzchni biologicznie czynnej,
  • wzbogacenie składu gatunkowego warstw roślinności i zastosowanie gatunków o wysokich wartościach biocenotycznych (dla ptaków i owadów),
  • wprowadzenie łąk kwietnych w miejsce trawników,
  • zwiększenie różnorodności biologicznej poprzez zastosowanie budek lęgowych dla ptaków oraz domków dla owadów,
  • wprowadzenie elementów zieleni oddziałujących na zmysły człowieka- ogrody sensoryczne,
  • usunięcie nawierzchni asfaltowych i zastąpienie jej elementami zieleni niskiej, krzewów oraz nawierzchni przepuszczalnych ścieżek spacerowych o nawierzchni mineralnej (przepuszczalnej dla wody)

Wszystko to ma służyć strategicznej dla Bielawy idei „modelowego miasta ekologicznego”. Nowe ławki, altany, pergole, place zabaw będą z pewnością atrakcją dla mieszkańców w każdej grupie wiekowej. Nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów zaplanowane są w taki sposób, żeby cieszyć mieszkańców od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Projekt ma ogromny wpływ na estetykę miasta, ale jego głównym celem jest poprawa jakości środowiska i życia mieszkańców – napisano w oficjalnym komunikacje samorządu Bielawy.

Niewątpliwie tak opisana koncepcja daje nadzieję na to, że miasto będzie jeszcze bardziej przyjazne dla swoich mieszkańców i przybyszów. Symptomatyczne jest usuwanie powierzchni asfaltowych i stosowanie nawierzchni przepuszczalnych dla wody na ciągach pieszych oraz kumulowanie różnorodnej roślinności. Pojawią się w ślad za tym miejsca, w których będzie się można schronić przed upałem lub zimnem, w zależności od pory roku.  Projekt ma być w całości zrealizowany do końca bieżącego roku.

Poprzez: um.bielawa.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz