W imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego informujemy, że stwierdzenia prezentowane przez Roberta Golbę – prezesa firmy Alex Stern, odnośnie braku planów uruchomienia linii kolejowej przebiegającej przez most nad Jeziorem Pilchowickim nie są prawdziwe. 

Linia kolejowa nr 283 Jelenia Góra – Lwówek Śląski, na której znajduje się zabytkowy most nad Jeziorem Pilchowickim, jest planowana do rewitalizacji celem uruchomienia na niej przez samorząd województwa dolnośląskiego przewozów kolejowych. W chwili obecnej trwa procedura przejmowania tej linii kolejowej na majątek województwa dolnośląskiego. Uruchomienie jej jest istotnym elementem realizowanego przez samorząd województwa planu przywracania ruchu kolejowego i walki z wykluczeniem komunikacyjnym w regionie.

Celem działań samorządu w tym zakresie jest jednocześnie zachowanie i pielęgnowanie oryginalnych wartości dziedzictwa kulturowego regionu, jakie reprezentuje wspomniany most będący unikatowym zabytkiem techniki. Most nad Jeziorem Pilchowickim jest ważnym świadectwem historii rozwoju przemysłu i techniki w regionie. Dlatego samorząd województwa w pełni popiera działania podjęte przez wojewódzkiego konserwatora zabytków zmierzające do wpisania tego obiektu do rejestru zabytków. Jednocześnie w planowanych przez siebie działaniach rewitalizacyjnych zobowiązuje się do pełnego zachowania oryginalnej substancji budowli.

Przejmowanie przez samorząd województwa od PKP S.A. nieużywanych linii kolejowych jest jednym z najważniejszych elementów umowy koalicyjnej zawartej blisko dwa lata temu w dolnośląskim Sejmiku między Bezpartyjnymi Samorządowcami, a Prawem i Sprawiedliwością. Do dzisiaj samorząd wszedł w posiadanie tras o łącznej długości ponad 150 km z planowanych do przejęcia ponad 350 kilometrów linii.

Jednocześnie przejmowane przez samorząd odcinki linii kolejowych stanowią ważny element strategii rozwoju sieci usług Kolei Dolnośląskich. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii samorządowy przewoźnik z każdym rokiem poszerza swoją ofertę oraz bije kolejne rekordy ilości przewiezionych pasażerów. Dzięki temu coraz więcej mieszkańców regionu zyskuje dostęp do bezpiecznego i komfortowego transportu kolejowego umożliwiającego zarówno codzienne dojazdy do pracy, jak i wygodny dojazd do atrakcji turystycznych.

Powyższy tekst jest oświadczeniem, które mediom przekazał dzisiaj zarząd województwa dolnośląskiego.

  • Most Kolejowy nad Jeziorem Pilichowckim wybudowano w 1906 r. jest jednym z najwyższych mostów kolejowych w Polsce. Oddany do użytku w 1909 r. wraz z magistralą kolejową Jelenia Góra – Lwówek Śląski, ma 135 m długości i wznosi się ok. 40 m nad dnem doliny jeziora. W konstrukcji użyto tzw. kratownicy dolnej. Cały most wspiera się na dwóch kamienno-betonowych, odległych od siebie o 85 m filarach i nie ma zwyczajowo stosowanych przyczółków.
  • W jednym z lokalnych mediów, w marcu br., pojawiła się sugestia jakoby most miał być wysadzony w powietrze w związku z realizacją amerykańskiej produkcji filmowej, w zamian za dotację producenta filmu na budowę nowego mostu.
  • W wypowiedzi dla ogólnopolskiej stacji telewizyjnej prezes firmy Alex Stern Robert Golba stwierdził kilka dni temu, że: Most rdzewieje, linia jest nieużywana. Według wszelkich znaków na niebie, naprawa tej linii kolejowej jest ekonomicznie nieuzasadniona.
  • Natomiast w oświadczeniu przekazanym regionalnej stacji radiowej rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec w ubiegły piątek napisał m.in.: Wykorzystanie mostu do ujęć filmowych i działań artystycznych, może nastąpić dopiero po zawarciu odpowiedniej umowy, zgodnej z obowiązującymi prawem i przepisami. Umowy tego typu stanowią o czasowym użyczeniu infrastruktury, w zgodzie z obowiązującym prawem oraz uzyskaniem w razie potrzeby wszelkich zgód od innych organów. Obecnie nie ma podpisanej umowy na realizację zdjęć na moście nad Jeziorem Pilchowickim, na odcinku linii nr 283 Jelenia Góra – Lwówek Śląski.
foto: tvp.info

Komentarze

Zostaw swój komentarz