Nowe pokrycie dachowe z dachówki karpiówki, docieplenie stropodachu, wymiana rynien, przemurowanie komina, montaż śniegołapów oraz nowa instalacja odgromowa.

Tak wygląda zakres zakończonych właśnie prac wykonanych w ramach zadania pod nazwą „Modernizacja Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie”.

Zadanie, które sygnalizowaliśmy w naszym portalu, było dofinansowane w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury” prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wartość wykonanej modernizacji to 402 806,72 zł, a kwota dofinansowania wyniosła 239 000 zł.

W trakcie robót dachowych usunięto m.in eternit z siedziby Centrum i wykonano nowe pokrycie dachowego z dachówki karpiówki oraz modernizację pokrycia dachowego z papy. Poprzednie pokrycie dachowe z eternitu było już jednym z nielicznych w mieście, a jego modernizacja od lat była zadaniem niezwykle oczekiwanym. Dzięki dofinansowaniu ministerstwa nowe pokrycie dachowe idealnie wpisało się w obecny krajobraz miasteczka.

  • Tak było…
  • Tak jest…

Sprzyjająca pogoda pozwoliła na terminowe wykonanie zadania. Odbiór robót budowlanych nastąpił pod koniec października br. z udziałem wiceburmistrza Rafała Batoga, inspektora Marka Włuska, dyrektora CKiB Aleksandry Wąsowicz oraz wykonawcy – firmy Edward Dziędziora Renowacja Zabytków Architektury z Dębowiny.

Komentarze

Zostaw swój komentarz