Wymiana zadaszenia nad Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie będzie do zrealizowana w 2020 r. dzięki dotacji już przyznanej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Na to zadanie gmina Bardo otrzyma 239 tys. zł w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury. Złożony w listopadzie 2019 r. wniosek o dofinansowanie otrzymał 84,33 punkty i uplasował się na 43. pozycji spośród 70 które otrzymały dofinansowanie.

Przyznane dofinansowanie stanowi pierwszy etap prac przewidzianych na rzecz poprawy infrastruktury kulturalnej w Bardzie, a co za tym idzie także rozwoju oferty instytucji. Na liście wnioskodawców ocenionych pozytywnie, ale poza pulą wsparcia ze względu na ograniczoną kwotę środków, znalazły się także aplikacje dotyczące Ziębickiego Centrum Kultury oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Srebrnej Górze.

Celem programu „Infrastruktura Domów Kultury” jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Komentarze

Zostaw swój komentarz