Niedawno informowaliśmy o uruchomieniu budżetu obywatelskiego w Kłodzku, tymczasem kolejny samorząd podejmuje inicjatywę, której celem nadrzędnym jest uspołecznienie decyzji o wydatkowaniu środków publicznych przez gminy.

Do 16 października br. mieszkańcy gminy Lądek-Zdrój mogą składać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego na 2021 rok. Na ich realizację przeznaczona jest kwota 140 tys. zł. Proponowane projekty muszą dotyczyć zadań własnych gminy i mieć charakter inwestycji realizowanych na gminnym mieniu. Nakłady na pojedyncze zadanie nie mogą być wyższe niż 20 tys. zł.

Środki na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego podzielono została na dwa segmenty. 60 tys. zł trafi na pomysły, jakie mają być realizowane w obrębie miasta Lądek-Zdrój, a pozostałych 80 tys. zł skierowano na projekty w sołectwach. Tu uwaga, bo połowa z tych środków alokowana jest na projekty z: Trzebieszowic, Radochowa, Skrzynki i Konradowa, a druga na projektu ze: Stójkowa, Karpna, Kątów Bystrzyckich, Wójtówki, Lutyni, Wrzosówki i Orłowca.

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego mogą składać mieszkańcy lub grupy mieszkańców gminy Lądek-Zdrój, a każdy złożony wniosek musi być poparty podpisami przynajmniej 8 mieszkańców gminy. Projekty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój za pośrednictwem formularza, który jest dostępny na stronach internetowych gminy. Zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym projekty zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, które planowane jest w terminie od 3 do 17 listopada br. Wyniki głosowania znane mają być do 26 listopada br. Wszelkie informacje na temat Budżetu Obywatelskiego Gminy Lądek Zdrój 2021 dostępne po kliknięciu TUTAJ.

Komentarze

Zostaw swój komentarz