Od dzisiaj do 22 października br. mieszkańcy powiatu kłodzkiego mogą składać propozycje zadań do zrealizowania w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego.

W przyszłym roku na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego przewidziana jest wprawdzie symboliczna kwota 150 tys. zł, ale realizowane mogą być zadania dotyczące wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach powiatu zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym. Koszt jednego zgłoszonego zadania nie może być niższy niż 5 tys. zł i nie może być wyższy, niż 15 tys. zł.

Projekty składać należy przy użyciu formularza dostępnego na stronach internetowych powiatu, do którego należy dołączyć listę poparcia, podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców powiatu. Aplikacje mogą zgłaszać mieszkańcy powiatu kłodzkiego, którzy w momencie składania wniosku mają ukończone 18 lat, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których siedziba mieści się na terenie powiatu.

Propozycje, które przejdą pomyślnie etap weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym, zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców powiatu kłodzkiego – odbędzie się ono pomiędzy 24 listopada do 22 grudnia br., a jego wyniki poznamy najpóźniej 5 stycznia 2021 r.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego zostały zawarte w Uchwale Nr VI/44/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego (uchwała załączona poniżej).

harmonogram konsultacji.pdf

uchwała VI-44-2020.pdf

Załącznik nr 1 HARMONOGRAM KONSULTACJI.docx
Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANIA.docx
Załącznik nr 3 LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH.docx
Opis etapów.pdf

Foto: powiat.klodzko.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz