11 milionów złotych to rekordowy w skali powiatu ząbkowickiego i jeden z najwyższych w województwie dolnośląskim poziom dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Trafił do gminy Kamieniec Ząbkowicki w obu już rozstrzygniętych tegorocznych transzach.

Dzięki pozyskanemu już w ubiegłym roku, co sygnalizowaliśmy w naszym portalu, wsparciu – wynoszącemu prawie 5,01 mln zł i nowemu dofinansowaniu, o czym informowaliśmy wczoraj – w kwocie 7 mln zł – już w tym roku w Kamieńcu Ząbkowickim ruszy budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja obejmie ulice: Kłodzką, Wileńską, Paczkowską, Krzyżową, Wąską oraz część ul. Ząbkowickiej. Jak informują kamienieccy urzędnicy udało się rozstrzygnąć przetarg na wykonanie tych prac, więc środki pozyskane przez samorząd szybko trafią na potrzebną inwestycję podnoszącą jakość infrastruktury miejskiej.

W najnowszym rozdaniu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina ta otrzymała ponad 450 tys. zł na budowę ciągów pieszo-jezdnych prowadzących do budowanego na Kamienieckich Dołach kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Na temat tego projektu informowaliśmy w serwisie video naszego portalu.

Warto jeszcze przypomnieć, że w niedawno przyznanej puli rządowego wsparcia dla gmin górskich Kamieniec Ząbkowicki otrzymał dotację w kwocie prawie 3,5 mln zł. Te środki pokryć mają utworzenie „Centrum przyrodniczo-edukacyjne w Kamieńcu Ząbkowickim”. W rewitalizowanej oficynie północnej Pałac Marianny Orańskiej powstanie przestrzeń edukacyjna dla dzieci młodzieży. Motylarnia w dawnej szklarni pałacowej oraz ogrody bioróżnorodności w rejonie dawnego opactwa cysterskiego – to jedne z elementów tego projektu. Mają podnieść atrakcyjność turystyczną całego kompleksu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej.

Można powiedzieć, że to niesamowity wynik, ale to przede wszystkim ważne zadania. (…) Dzięki temu nasza Gmina zwiększa potencjał rozwojowy – napisał wczoraj na swoim profilu społecznościowym burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego Marcin Czerniec.

III transza Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to także wsparcie dla innych samorządów powiatu ząbkowickiego:

  • Gmina Ziębice – 1,2 mln zł – na modernizację ul. Adama Mickiewicza w Ziębicach,
  • Gmina Ząbkowice Śląskie – 850 tys. zł – na termomodernizację budynków Przedszkola Publicznego nr 2 i Przedszkola Publicznego Nr 5 w Ząbkowicach Śląskich,
  • Powiat Ząbkowicki – 700 tys. zł – na budowę boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich,
  • Gmina Złoty Stok – 400 tys. zł – na remont ciągu pieszego wzdłuż ul. Wiejskiej w Złotym Stoku,
  • Gmina Bardo – 357 tys. zł – na remont infrastruktury drogowej w Bardzie.

Dzięki tym pieniądzom wykonane zostaną nowe chodniki i zatoczki do parkowania, wyniesione przejścia dla pieszych, które „uspokoją” ruch w pobliżu przedszkola, wykonana zostanie też nowa nawierzchnia drogi. Dokumentacja na ulicę Mickiewicza została wykonana w ubiegłym roku, po tym jak gminna droga została zakwalifikowana do dofinansowania remontu z tzw. „powodziówek”. Ulica, a szczególnie chodniki regularnie niszczone są przez spływające duże wody opadowe – napisał dzisiaj burmistrz Ziębic Mariusz Szpilarewicz.

Zabieramy się ostro do pracy. Przygotowujemy dokumentacje przetargowe i czekamy na dobre oferty od wykonawców. Zależy nam na bezpieczeństwie mieszkańców dlatego uznaliśmy, że wybudowanie nowego chodnika wraz z oświetleniem i bezpiecznymi przejściami dla pieszych wzdłuż ulicy Wiejskiej jest niezbędne – tak natomiast dzisiaj napisała burmistrz Złotego Stoku Grażyna Orczyk.

Komentarze

Zostaw swój komentarz