Zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi uzyskały wsparcie rządowe skierowane do gmin górskich. O skali i kierunkach pomocy mówił dzisiaj minister Michał Dworczyk w trakcie briefingu w Świdnicy.  

Jak poinformował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i jednocześnie poseł w okręgu wałbrzyskim ponad 126 mln zł trafi na inwestycje tylko w subregionie sudeckim. Pomoc dotyczy projektów w istniejące lub nowe szlaki turystyczne piesze, rowerowe, konne, wodne, narciarskie, place, deptaki, promenady, parki, punkty widokowe, parkingi, wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego, skanseny, muzea, obiekty kultury regionalnej. Dotacje obejmą również infrastrukturę komunalną konieczną do obsługi ruchu turystycznego (drogi, chodniki, oczyszczalnie ścieków).

Pieniądze, które już niedługo znajdą się na kontach samorządów, będą wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem określonym we wnioskach składanych przez miasta i gminy. Możemy zauważyć szerokie spektrum planowanych działań od budowy dróg, kanalizacji, ścieżek rowerowych czy parkingów, po zagospodarowanie na cele turystyczne m.in. zbiorników wodnych i obiektów o wartości historycznej – podkreślił minister Michał Dworczyk.

Beneficjentami programu wsparcia gmin górskich w subregionie sudeckim są następujące gminy:
 • Bardo – 2 473 760,46 zł,
 • Bielawa – 7 275 368,36 zł,
 • Boguszów Gorce – 2 923 156,21 zł,
 • Bystrzyca Kłodzka – 5 317 048,06 zł,
 • Czarny Bór – 3 446 670 zł,
 • Dzierżoniów (miasto) – 8 000 000 zł,
 • Dzierżoniów (gmina) – 2 585 645 zł,
 • Duszniki-Zdrój – 3 175 300,08 zł,
 • Głuszyca – 2 604 388,16 zł,
 • Jedlina-Zdrój – 2 219 000 zł,
 • Kamieniec Ząbkowicki – 3 468 426,43 zł,
 • Kłodzko (miasto) – 6 096 033,69 zł,
 • Kłodzko (gmina) – 4 932 851,77 zł,
 • Kudowa-Zdrój – 2 211 486,63 zł,
 • Lądek-Zdrój – 5 226 443,48 zł,
 • Lewin Kłodzki – 1 806 147,06 zł,
 • Łagiewniki – 950 563,92 zł,
 • Mieroszów – 2 057 682,97 zł,
 • Międzylesie – 1 121 127,86 zł,
 • Nowa Ruda (miasto) – 6 800 000 zł,
 • Nowa Ruda (gmina) – 4 795 643,76 zł,
 • Pieszyce – 2 458 578,95 zł,
 • Polanica-Zdrój – 2 665 826,82 zł,
 • Radków – 3 439 772,19 zł,
 • Stare Bogaczowice – 1 268 063,14 zł,
 • Stronie Śląskie – 3 806 732,88 zł,
 • Stoszowice – 1 905 416,01 zł,
 • Szczawno-Zdrój – 3 227 136,67 zł,
 • Szczytna – 1 726 137,74 zł,
 • Świdnica (miasto) – 8 000 000 zł,
 • Świdnica (gmina) – 6 779 103,29 zł,
 • Walim – 1 971 546,35 zł,
 • Wałbrzych (miasto) – 8 000 000 zł,
 • Złoty Stok – 1 689 511,56 zł.

Obok ministra Michała Dworczyka, w briefingu brali udział: poseł na Sejm RP Marcin Gwóźdź, wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa i wicemarszałek Dolnego Śląska Grzegorz Macko. Wszyscy politycy zgodnie przekonywali – także odpowiadając na pytania dziennikarzy – że nieprawdziwe są informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej, jakoby podział środków z budżetu Państwa miał być motywowany politycznie.

 • Świdnica, w której się znajdujemy, otrzymała 8 milionów złotych na rewitalizację zabytków, modernizację budynków komunalnych czy przebudowę Teatru Miejskiego, przy którym się znajdujemy. Ta sama Świdnica, której prezydent – delikatnie mówiąc – nie sympatyzuje z partią rządzącą, otrzymała tylko z tego jednego funduszu już 12 milionów złotych w przeciągu zaledwie półtora roku – zwracał uwagę poseł Marcin Gwóźdź.
 • Kolejny przykład to Wałbrzych największy beneficjent programu w naszym regionie, jeden z największych na Dolnym Śląsku, otrzymał już 35 milionów złotych, a przypomnę, że prezydentem Wałbrzycha jest działaczem Platformy Obywatelskiej – podkreślał wicemarszałek Grzegorz Macko.

Opublikowano dzisiaj listę beneficjentów tego programu wsparcia dla gmin górskich w całej Polsce, w tym na Dolnym Śląsku. Ogólna wartość inwestycji zgłoszonych przez dolnośląskie samorządy do programu wsparcia gmin górskich w naszym województwie wyniosła 263,5 mln zł. Wysokość pomocy wynika z algorytmu opartego o nakłady inwestycyjne gmin w czterech latach poprzedzających rok, w którym będzie realizowany dany projekt oraz ewentualnych ubytków w dochodach gminy wynikających z utraty w dochodach z tytułu podatku od nieruchomości obsługujących ruch turystyczny w pierwszym kwartale 2021 r.

 • Na Dolny Śląsk w ramach wsparcia dla gmin górskich łącznie ponad 198 mln zł dla 57 samorządów – z tego ponad 126 mln zł do 34 gmin subregionu wałbrzyskiego.
 • Wsparcie w skali kraju otrzyma ponad 200 gmin na łączną kwotę ponad 670 mln zł.
 • W ramach RFIL w najbliższych dniach rozdzielona jeszcze zostanie pula 250 mln zł dla grupy tzw. „gmin po PGR-owskich” oraz 1,65 mld zł w ramach drugiego konkursu dla wszystkich gmin w Polsce.
 • W sumie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do gmin i powiatów subregionu wałbrzyskiego trafiło już przeszło 330 mln zł.
 • Oprócz wsparcia z ,,interwencyjnego” programu jakim jest RFIL samorządy otrzymują wsparcie w ramach cyklicznych programów, w tym: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Maluch+, Senior+.

1 Komentarze

 1. […] Jak już informowaliśmy w naszym portalu miasto Dzierżoniów na zaplanowane prace w zakresie poprawy infrastruktury związanej z obsługą ruchu turystycznego otrzymał dotację w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z tej linii, jako gmina górska, miasto uzyskało 8 mln zł na swoje projekty. Na podobnie wysokim poziomie wsparcie w subregionie sudeckim otrzymały jeszcze tylko Wałbrzych i Świdnica. Były to rekordowo wysokie dofinansowania w stosunku do pozostałych gmin objętych tym programem. […]

Zostaw swój komentarz