Gmina Strzegom przekaże samorządowi województwa dolnośląskiego 1,5 mln zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz decyzji środowiskowej dla zadania „Granitowa obwodnica – wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów” w obrębie Gminy Strzegom.

Województwo ze swojego budżetu także wyda 1,5 mln zł na to zadanie.  To będzie jedna z najważniejszych inwestycji, jaka będzie realizowana na terenie tej gminy.

Powstanie obwodnicy Strzegomia od wielu lat stanowi priorytetową inwestycję drogową w gminie Strzegom. Konieczność budowy obwodnicy jest niezbędna, żeby odciążyć Strzegom oraz sąsiadujące miejscowości z intensywnego ruchu samochodowego, w szczególności związanego z transportem granitu z okolicznych kopalń – mówi burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta. Wiem, jak istotna jest ta sprawa dla komfortu życia mieszkańców, dlatego cieszę, że wraz z samorządem województwa dolnośląskiego udało nam się dogadać w tej sprawie. Podziękowania kieruję w kierunku zarządu województwa dolnośląskiego oraz wicemarszałka Tymoteusza Myrdy za wsparcie i decyzję w sprawie tej inwestycji – dodaje włodarz Strzegomia.

Z terenu gminy Strzegom co roku wywożonych jest ok. 4 mln ton kruszyw. To był jeden z argumentów przekonujących radnych sejmiku województwa o pilnej potrzebie wykonania projektu i decyzji środowiskowej obwodnicy. Strzegomianie, w tej sprawie niejednokrotnie, kierowali pisma oraz zbierali podpisy z poparciem, dla tego zamierzenia inwestycyjnego.

Inwestycja będzie mieć ponadlokalny charakter i obejmie swoim oddziaływaniem nie tylko Strzegom, ale również sąsiadujące z nią gminę Dobromierz i gminę Mściwojów. Już w 2019 r. wykonano koncepcję przebiegu obwodnicy w trzech wariantach. Preferowany i najbardziej korzystny przebieg mającej powstać obwodnicy zaczyna się od skrzyżowania drogi wojewódzkiej w kierunku Stanowice – Olszany i dalej w kierunku Stawisk (minięte z lewej strony), dalej pomiędzy Żelazowem a Kostrzą, następnie pomiędzy kamieniołomem „Zimnik 1” i „Zimnik 2” do Siekierzyc. W założeniach są też brane pod uwagę warianty włączenia istniejących dróg lokalnych do nowo projektowanej obwodnicy.

Warto przypomnieć nasze wcześniejsze relacje, że w podobnym trybie w 2007 r. zapadła decyzja o zaprojektowaniu i wybudowaniu tzw. południowo-wschodniej obwodnicy Ząbkowic Śląskich. Dzięki inicjatywie ówczesnego burmistrza i za zgodą radnych do budżetu samorządu wojewódzkiego trafiła kwota prawie 2 mln zł, dzięki której Dolnośląska Służba Dróg i Kolei w 2010 r. wybrała wykonawcę 3-kilometrowego łącznika drogi krajowej nr 8 z drogą wojewódzką nr 382. Po oddaniu trasy do użytku w 2014 r. miasto praktycznie w całości przestało być strefą tranzytu ciężkich pojazdów wywożących m.in. kruszywa wydobywane w powiecie ząbkowickim i stosowane do budowy dróg w Polsce.

Komentarze

Zostaw swój komentarz