Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Jedynym punktem na mapie Dolnego Śląska, który zmieni swój status będzie Kamieniec Ząbkowicki.

Według projektu od 1 stycznia 2021 r. status miasta otrzyma Kamieniec Ząbkowicki oraz dziewięć innych miejscowości w Polsce. Miejscowości tej wyznaczono granice obejmujące obszary obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I oraz Kamieniec Ząbkowicki II o łącznej powierzchni 1299,36 ha. Dokument trafi na stół obrad Rady Ministrów jeszcze przed końcem tegorocznych wakacji letnich.

Od 1 stycznia 2021 r. na mapie administracyjnej Polski przybędzie 10 nowych miast, a swoje granice zmieni ponad 20 gmin. Pięć wniosków zarekomendowano do negatywnego rozpatrzenia. Prawa miejskie, poza Kamieńcem Ząbkowickim, nabędą miejscowości:

  • Goraj (w powiecie biłgorajskim, w województwie lubelskim),
  • Kamionka (w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim),
  • Sochocin (w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim),
  • Solec nad Wisłą (w powiecie lipskim, w województwie mazowieckim),
  • Wiskitki (w powiecie żyrardowskim, w województwie mazowieckim),
  • Dubiecko (w powiecie przemyskim, w województwie podkarpackim),
  • Wodzisław (w powiecie jędrzejowskim, w województwie świętokrzyskim),
  • Budzyń (w powiecie chodzieskim, w województwie wielkopolskim),
  • Koźminek (w powiecie kaliskim, w województwie wielkopolskim).

W uzasadnieniu projektu, napisano, że w tym roku do ministra właściwego do spraw administracji publicznej, który dokonuje oceny i rekomendacji dla Rady Ministrów, wpłynęło 37 wniosków rad gmin dotyczących ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta lub zmiany nazwy gminy. W rozporządzeniu ustalono też nowe granice ponad 20 gmin i miast. Spośród 37 złożonych wniosków pięć zarekomendowano do negatywnego rozpatrzenia. Jak wskazano, ich wspólną cechą jest brak obopólnej zgody pomiędzy jednostkami objętymi danymi zmianami.

Decyzja Rady Ministrów w odniesieniu do Kamieńca Ząbkowickiego była zapowiedziana już przez Premiera Mateusza Morawieckiego. W czasie wizyty szefa rządu, który w lutym br. rozmawiał z samorządowcami w Pałacu Marianny Orańskiej, padła deklaracja o zamiarze nadania tej miejscowości praw miejskich. Relacjonowaliśmy to wydarzenie w naszym serwisie video.

Starania o tę ważną zmianę trwały od prawie dekady, gdy radni gminy uchwalili strategię jej rozwoju na lata 2010 – 2020. Wtedy to na wniosek, który złożył wójt Marcin Czerniec, przeprowadzono analizy formalnoprawne i konsultacje społeczne. Jednak w kadencji samorządu 2014 – 2018 większość radnych opozycyjnych wobec wójta sabotowała tę inicjatywę. Jak już informowaliśmy w naszym portalu, dopiero w obecnej kadencji radni gminni w zdecydowanej większości opowiedzieli się za akceptowanym społecznie projektem zmiany statusu gminy na miejsko-wiejską.

1 Komentarze

  1. […] Jak już informowaliśmy w naszym portalu, wszystko dzieje się zgodnie z deklaracją Premiera Mateusza Morawieckiego złożoną w lutym br. podczas wizyty szefa rządu na Dolnym Śląsku – w tym w Kamieńcu Ząbkowickim i Złotym Stoku – i spotkań z samorządowcami w Pałacu Marianny Orańskiej. Wtedy to publicznie pojawiła się zapowiedź nadania tej miejscowości praw miejskich. Relacjonowaliśmy to wydarzenie w naszym serwisie video. […]

Zostaw swój komentarz