W naszym absolutnie subiektywnym przeglądzie prasy lokalnej, jaki zainicjowaliśmy tydzień temu, wertujemy po gazetach drukowanych i surfujemy po portalach internetowych, aby wyszukać dla Państwa to, co najciekawsze.

Tym razem zaczynamy od papierowego wydania „Express-miejskiego.pl” (nr 2/2014, w którym Justyna Stachniewicz z Kolei Dolnośląskich, w kontekście problemów Ząbkowiczan z dojazdem pociągiem do Dzierżoniowa, mówi informuje, że:

Decyzję o zmniejszeniu liczby kursów podjął Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. To urząd marszałkowski jest organizatorem przewozów na terenie województwa. Koleje Dolnośląskie są spółką dolnośląskiego samorządu i realizują zadania przewozowe zlecone przez magistrat.

W „Wiadomościach Powiatowych” (nr 4/2014) znajdujemy relację z działań planowanych i realizowanych przez samorząd Barda.

Gmina pragnie rozwijać się na trzech głównych płaszczyznach: gospodarczej, turystycznej i kulturowej. Głównym planem w części gospodarczej będzie połączenie drogi krajowej nr 8 z nową strefą gospodarczą. W planach jest stworzenie całej drogi oraz prawo i lewoskrętu, pozwalających zjechać z głównego traktu. W sekcji kulturowej ma powstać bardziej zaawansowany skatepark oraz plac przeznaczony dla BMX-ów i rowerów górskich. (…) Oprócz tego rozbudowana zostanie przystań wodna Ski-Raft. Oprócz nowych przystani i tras spływu, planowane jest wybudowanie plaży oraz pola namiotowego. W planach jest także utworzenie sztucznego toru kajakowego.

W rubryce plotkarskiej tygodnika „Euroregio Glacensis” (nr 5/2014) napisali o dociekliwości jednego z miejskich radnych wobec jednego z dwojga ząbkowickich wiceburmistrzów.

Pan Gawęda dał się najwyraźniej podpuścić wiceburmistrz Ewie Figzał (z którą od dawna drze koty) pytaniami typu „rżnę głupa, a ty się męcz” i ostro ją słownie sponiewierał. Przewodnicząca komisji odebrała mu głos i poprosiła, by zechciał być mniej obcesowy… A co to będzie w trakcie kampanii wyborczej?!

Jak się okazuje podejmowanie uchwał przez rady gmin może być niezgodne z prawem. Jak donosi „Echo Tygodnia” (nr 4/2014) taki przypadek miał miejsce w Złotym Stoku.

Rada Miejska w Złotym Stoku (…) przekroczyła kompetencję ustawową określoną w art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela, bowiem w tym przepisie ustawy wyraźnie jest mowa o przyznawaniu dodatków, a tym samym organ prowadzący nie może w ramach regulaminu wynagradzania normować warunków wypłacania nauczycielom wspomnianych dodatków.

Mieszkalnictwo to jedno z najpoważniejszych wyzwań dla samorządów gminnych. Na ten temat czytamy w najnowszym wydaniu „Głosu – ad vocem” (nr 30).

Problem deficytu mieszkań komunalnych i socjalnych w Ząbkowicach Śląskich wciąż pozostaje nierozwiązany. Oficjalnie na liście osób czekających na przydział mieszkania komunalnego figuruje 98 osób. Na rozpatrzenie wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową oczekuje ponad 50. Pomimo też dużej potrzeby mieszkań komunalnych i socjalnych oraz wielu możliwości rozwiązywania problemu mieszkaniowego, działania magistratu ograniczają się do zasiedlania lokali komunalnych z tzw. odzysku (…).

„Gazeta Ząbkowicka” (nr 19/2014) stwierdza, że Straż Miejska w Ząbkowicach ma mnóstwo pracy.

Mieszkańcy Ząbkowic i okolic w ubiegłym roku okazali się wyjątkowo niesforni. Przez cały 2013 r. strażnicy miejscy wystawili im łącznie 909 mandatów, co daje średnią na poziomie 2,5 mandatu dziennie. Łączna kwota jaką w ten sposób zarobił urząd miasta wyniosła 110 tys. zł. Dla porównania w 2012 roku takich mandatów zostało wystawionych 898 na kwotę 105 tys. zł.

Portal „Doba.pl” informuje o trudnej sytuacji mieszkanki wsi Doboszowice w Gminie Kamieniec Ząbkowicki. Sprawa dotyczy fatalnego stanu technicznego jej prywatnego mieszkania. Pytany o tę sprawę wójt Marcin Czerniec mówi:

Znana jest mi sprawa tej pani i proszę mi wierzyć otrzymuje ona wszelkie możliwe świadczenia z opieki społecznej, jest także zwolniona z podatku. Niestety sytuacja dotycząca mieszkania jest patowa. Gmina nie może dać tej pani mieszkania komunalnego, gdyż ma ona na własność mieszkanie i nie kwalifikuje się do przyznania jej lokalu, a w kolejce do takowego czeka w gminie kilkadziesiąt osób. Jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji jest planowany remont dachu, ale ta pani już zapowiedziała, że się na to nie zgodzi. Gmina, jako współwłaściciel budynku, oczywiście również dołoży się do tej inwestycji, istnieje możliwość wzięcia długoterminowego kredytu przez wspólnotę na ten remont, potrzebna jest jednak zgoda wszystkich właścicieli.

Zaczęliśmy od papierowej wersji „Expressu-miejskiego.pl” i zakończymy jego wersją internetową, a konkretnie wiadomością z Ziębic (z datą 31.01.2014).

Od 3 lutego do odwołania niedostępne dla zwiedzających będą stałe ekspozycje broni oraz rzeźby w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach. W związku z realizacją projektu pt. Modernizacja stałej ekspozycji muzealnej broni oraz poprawa dostępności muzeum dla osób starszych i niepełnosprawnych musimy zamknąć powyższe ekspozycje dla zwiedzających na kilka miesięcy

To wszystko, co wypatrzyliśmy w ostatnim tygodniu. Pominęliśmy zdarzenia i sprawy, o których pisaliśmy na naszym portalu oraz notki związane z wypadkami drogowymi, pożarami i przestępczością kryminalną. Jak onegdaj na łamach jednego z cytowanych czasopism mawiała pewna znana osobistość „ocenę powyższych faktów zostawiamy Państwu”. 

1 Komentarze

  1. […] kolejny tydzień, w który lokalne media pisały o czym chciały napisać. Kontynuujemy absolutnie subiektywny przegląd prasy lokalnej. W gazetach drukowanych i portalach internetowych szukamy dla Państwa to, co warte […]

Zostaw swój komentarz