Co zmieniło się w Dzierżoniowie, jak rozwija się miasto, kto korzysta ze zrealizowanych w ostatnim czasie inwestycji? Pytania trzeba i warto stawiać, a odpowiedzi na m.in. te pytania uzyskać można czytając najnowszy raport o stanie miasta.

Raport o stanie miasta to zbiór najważniejszych informacji o działaniach dzierżoniowskiego samorządu. Praktyka publikacji takiego dokumentu i publicznej debaty nad nim weszła w życie od 2018 r., czyli z rozpoczęciem obecnej kadencji samorządów gmin, powiatów i województw. Jak podaje internetowy serwis miasta Raport pokazuje społeczną i gospodarczą kondycję Dzierżoniowa. W poszczególnych działach zawarto informacje o tym, co widoczne dla nas wszystkich na co dzień, ale też opisy mniej widocznych, jednak ważnych działań i ich efektów, dzięki którym zmienia się Dzierżoniów.

Na stronie internetowej miasta dostępna jest elektroniczna wersja Raportu o stanie miasta za 2019 rok i zawierającego najnowsze i najważniejsze informacje o Dzierżoniowie.

Już wiadomo, że na 25 maja 2020 roku, o godz. 12:00 zaplanowana jest sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa, która odbędzie się w formie wideokonferencji. W jej trakcie przeprowadzona zostanie debata nad Raportem o Stanie Miasta Dzierżoniów, w której mogą zabierać głos mieszkańcy. W tym celu (w terminie do 22 maja br.) można złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Po zakończeniu debaty nad raportem radni będą głosować nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.

Wzór karty zgłoszenia

Klauzula informacyjna

foto: Dzierżoniów / Facebook

Komentarze

Zostaw swój komentarz