Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i przestrzeń dla aktywnego wypoczynku – to dwa ważne cele, jakie w mijającym 2020 r. realizował miejscowy samorząd. Plany te zbiegają się z podawanym w naszym portalu faktem, że od 1 stycznia 2021 roku Kamieniec Ząbkowicki uzyska status miasta.

Obie inwestycje były prowadzone równolegle ze staraniami o to, by kontynuować wymagające dużych nakładów i wysiłku organizacyjnego projekty związane z rewitalizacją kompleksu pałacowo-parkowego, o czym informowaliśmy w serwisie video naszego portalu.

Dzięki wsparciu Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, co odnotowaliśmy w naszym portalu – rozbudowany został w Kamieńcu Ząbkowickim monitoring wizyjny obejmujący ulice: Złotostocką, Kolejową i Ząbkowicką. Ustanowiono ponadto trzy bezpieczne przejścia dla pieszych z doświetleniem i sygnalizacją. Jak dodaje wójt Marcin Czerniec na nowo zaaranżowany jest skwer przy ulicy Kolejowej. To zaniedbane dotąd miejsce przez lata było własnością powiatu, dlatego też nie mogliśmy nic z nim zrobić. Niedawno udało się pozyskać ten teren dla gminy. Mogliśmy nadać skwerowi miły wygląd i wyposażyć tę przestrzeń w nowe ławki i kosze na śmieci.

W połowie jest natomiast budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w rejonie tzw. „górnego” Kamieńca Ząbkowickiego. Inwestycja oparta jest m.in. o dotację przyznaną gminie przez Ministerstwo Sportu, co sygnalizowaliśmy w naszym serwisie video, Jeszcze w tym roku mają być wykonane: duży plac zabaw oraz formowanie i umocnienie skarpy na zejściu do kompleksu. Na rok 2021 przypadnie budowa obiektów szatniowo-sanitarne w pobliżu obu dużych już istniejących nowych boisk. Powstaną jeszcze drogi dojazdowe i na finale nastąpi kształtowanie skarp wokół kompleksu sportowego. W odniesieniu do tego projektu włodarz Kamieńca Ząbkowickiego dopowiada, że otwarcie kompleksu planujemy na początek wakacji przyszłego roku. Warto dodać również, że trawa zarówno na dolnym boisku jaki na górnym nie może być od razu użytkowana i musi upłynąć co najmniej rok od czasu od jej posiania, aby można było mówić o bezpiecznym użytkowaniu.

Warto przypomnieć, że w Kamieńcu Ząbkowickim będą odtwarzane i przywracane do swego piękna barokowe ogrody, które kiedyś znajdowały się w obrębie zespołu klasztornego ojców cystersów. Jak już informowaliśmy w naszym portalu staną się one elementem dużo szerszego projektu jakim ma być Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej. Przywracanie barokowego charakteru ogrodów ma być połączone z przejawami nowoczesnej aranżacji przestrzeni ogrodowej.

Zadanie będzie polegać na rewitalizacji zabytkowych murów oraz odtworzeniu całego układu przestrzennego ścieżek, historycznych kanałów dawnej Młynówki, mostków które tam się znajdowały i altany ogrodowej. Trwają obecnie starania o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a przedsięwzięcie już otrzymało wsparcie z rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w wysokości prawie 1 mln zł.

Foto: Marcin Czerniec – Facebook

1 Komentarze

  1. […] Goście i mieszkańcy dokonali też wczoraj ceremonialnego odbioru trzech bezpiecznych przejść dla pieszych w obrębie centrum Kamieńca Ząbkowickiego, które są wyposażone w specjalne oświetlenie i sygnalizację. Włodarz, dziękując za pomoc samorządowi województwa dolnośląskiego dodał, że dzięki wsparciu Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej – oraz środkami budżetu gminnego – wykonaliśmy też kolejny etap rozbudowy monitoringu w kierunku ulic Złotostockiej, Kolejowej i Ząbkowickiej, na nowo zaaranżowany jest skwer przy ul. Kolejowej. O tym przedsięwzięciu informowaliśmy w naszym portalu. […]

Zostaw swój komentarz