Dzisiaj w Łagiewnikach odbył się briefing prasowy, podczas którego minister Michał Dworczyk potwierdził, że zapadła decyzja środowiskowa dla ponad 30-kilometrowego odcinka przyszłej drogi ekspresowej S8 od Wrocławia do Łagiewnik. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu wczoraj ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy Szalejowa Górnego. W zeszłym tygodniu podpisano umowę na prace przygotowawcze dla budowy obwodnicy Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46. Oba przedsięwzięcia mają zapewnione finansowanie w ramach budżetu państwa.

Jak już informowaliśmy w naszym portalu, obwodnica Szalejowa Górnego powstanie jako nowa droga główna ruchu przyspieszonego. Na długości ok. 3 km planowana jest również budowa skrzyżowań, obiektów inżynierskich, budowa elementów ochrony środowiska oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przyszła arteria nie tylko uwolni Szalejów Górny od bardzo dużego ruchu tranzytowego przecinającego tę miejscowość, ale przede wszystkim ma na celu zwiększenie przepustowość drogi krajowej nr 8 pomiędzy Kłodzkiej a Szczytną. Oczywistym efektem będzie też zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podróżujących, jak i mieszkańców Szalejowa Górnego, gdzie często dochodzi do incydentów komunikacyjnych.

Budowa obwodnicy Szalejowa Górnego była postulatem samorządu gminy wiejskiej Kłodzko, ale też samych mieszkańców. Już w maju br. został podpisany został aneks do programu budowy dróg krajowych, w ramach którego pojawił się zapis o tej inwestycji. Przebudowa DK8 po obecnym śladzie niewiele wniesie w poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku – mówił wówczas wójt gminy Kłodzko Zbigniew Tur.

Po uzyskaniu zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, inwestycja przejdzie do etapu przetargu na wykonawcę w trybie „projektuj – buduj”. Sama budowa powinna się odbyć w latach 2027 – 2029.

  • Kolejny krok formalny w kwestii budowy obwodnicy dotyczy także inwestycji w pobliżu Złotego Stoku. Jak już podawaliśmy w naszym serwisie, drogowe obejście tego miasta powstać ma w ramach rządowego programu „100 Obwodnic” i ma być powiązane z projektowanym przebiegiem drogi ekspresowej S8 Wrocław – Ząbkowice Śląskie – Kłodzko – Boboszów.

Dokumentację o wartości ponad 4,4 mln zł zrealizuje Biuro Projektowe Dróg i Mostów BBKS-PROJEKT. W ramach umowy zostanie wykonane studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Przygotowany ma być także program funkcjonalno-użytkowy niezbędny do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy, który wybuduje obwodnicę Złotego Stoku w trybie „projektuj – buduj”. W trakcie tych prac analizowanych będzie kilka wariantów trasy. Jeden z nich uwzględnia połączenie z planowanym przebiegiem drogi ekspresowej S8 pomiędzy Bardem i Kłodzkiem.

Wokół Złotego Stoku powstanie nowy 14-kilometrowy drogi głównej o ruchu przyspieszonym w ciągu drogi krajowej nr 46. Aktualnie trasa ta dosłownie przecina miasto Złoty Stok, co pokazywaliśmy w serwisie video naszego portalu. Łączy ta droga Opole i autostradę A4 z Kotliną Kłodzką. Roboty budowlane są planowane w latach 2027 – 2030 i z obecnego tempa procedur administracyjnych wynika, iż ten termin może być dotrzymany.

  • Podczas dzisiejszego briefingu w Łagiewnikach, minister Michał Dworczyk – szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów potwierdził, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję środowiskową dla odcinka mającej powstać drogi ekspresowej S8 od Wrocławia (Magnice) do Łagiewnik.

Polityk poinformował, że analogiczna decyzja dla drugiego fragmentu przyszłej S8 od Łagiewnik do Ząbkowic Śląskich jest spodziewany w najbliższych tygodniach. Oznacza to, że przetarg na wykonawców inwestycji w obu tych odcinkach będzie mógł być ogłoszony i rozstrzygnięty do końca 2022 r. Więcej informacji na ten temat zamieściliśmy wczoraj w naszym portalu.

To pierwszy, lecz zarazem milowy krok do rozpoczęcia budowy. Wydana właśnie decyzja określa przebieg planowanej drogi ekspresowej oraz oznacza, że rekomendowany przez GDDKiA wariant przebiegu tego odcinka został zatwierdzony. Wielkie podziękowania należą się przede wszystkim Ministrowi Michałowi Dworczykowi, który od dawna zabiegał o tę inwestycję – stwierdził wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko.

Szczegółową relację z dzisiejszej konferencji prasowej wkrótce opublikujemy w naszym portalu.

Foto: gov.pl/web/gddkia-wroclaw

3 Komentarze

  1. […] decyzji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska komunikowaliśmy już w naszym serwisie. Wiadomość tę potwierdził minister Michał Dworczyk – szef Kancelarii Prezesa Rady […]

  2. […] decyzji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska komunikowaliśmy już w naszym serwisie. Wiadomość tę potwierdził minister Michał Dworczyk – szef Kancelarii Prezesa Rady […]

  3. […] decyzji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska komunikowaliśmy już w naszym serwisie. Wiadomość tę potwierdził minister Michał Dworczyk – szef Kancelarii Prezesa Rady […]

Zostaw swój komentarz