Szanowni Państwo Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie powiatu dzierżoniowskiego. Każdy, kto stanie na drodze przeprowadzenia wyborów prezydenckich, zapisze się na kartach historii obok tych, którzy w imię własnych korzyści gotowi byli poświęcać dobro wspólne.

Nie pierwszy raz odrodzona Rzeczypospolita Polska znalazła się w trudnym momencie dziejowym. Zawsze jednak udawało się nam – Polakom -w takich dramatycznych sytuacjach znaleźć nić porozumienia i współpracy. Tak było w chwilach wojennych zmagań, okupacyjnej nocy, komunistycznej opresji, stanu wojennego czy w dniach po smoleńskiej tragedii.

Dziś, gdy władze naszego państwa toczą skuteczną walkę z pandemią koronawirusa, należy wykonywać swoje obowiązki z jeszcze większą starannością, traktując je jako służbę dla Ojczyzny. Przepisy Konstytucji RP nie pozostawiają władzom, ale i samorządom alternatywy – wybory prezydenckie odbyć się muszą w terminach określonych w ustawie zasadniczej. W innym wypadku czekać nas może chaos o trudnych dziś do ocenienia skutkach.

Dlatego my – działacze opozycji antykomunistycznej oraz samorządowcy pierwszej kadencji z lat 1990 – 94 apelujemy do Was – obecnych włodarzy gmin i naszego powiatu – zachowajmy się dziś wspólnie jak trzeba.

Konstytucja RP, kodeks wyborczy nakładają na samorządy określone zadania, prosimy – wypełnijcie je Państwo dla dobra Polski i Polaków. Nie kierujmy się politycznymi względami, nie myślmy o korzyściach i stratach różnych formacji i partii.

Dobro Polski i ład demokratycznego państwa wymagają, by stworzone zostały optymalne warunki do przeprowadzenia wyborów prezydenckich i umożliwienie Polakom wypełnienia ich konstytucyjnego prawa. Wierzymy, że i z tej próby wspólnie wyjdziemy zwycięsko.

  • Podpisali działacze opozycji antykomunistycznej oraz samorządowcy pierwszej kadencji z lat 1990 – 1994: Andrzej Bartoszyński, Maria Bensari, Irena Bukalska, Michał Gnus, Stefan Grefling, Kazimierz Janeczko, Jerzy Liburski, Celina Majchrzak, Janusz Maniecki, Zdzisław Mikułko, Romana Musiał, Kazimierz Nowak, Wanda Oprysk, Gabriel Patrzykąt, Andrzej Piątek, Ireneusz Wagnerowski.

Dzierżoniów 29 kwietnia 2020 r.

1 Komentarze

  1. Dziekuje

Zostaw swój komentarz