Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 roku…

  • minimalne wynagrodzenie za pracę (umowa o pracę) wynosi: 3 010,00 zł brutto,
  • minimalna stawka godzinowa (umowa zlecenie) wynosi: 19,70 zł brutto.

Podstawa prawną tej zmiany jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1690).

Komentarze

Zostaw swój komentarz