Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca odbędą się wybory prezydenckie.

Głosować będziemy mogli od godz. 7:00 do 21:00. Poniżej przedstawiamy wykaz lokali wyborczych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.

W tegorocznych wyborach prezydenckich istnieje możliwość oddania głosu korespondencyjnego. W przypadku głosowania w kraju kopertę zwrotną zawierającą:

  1. zaklejoną kopertę z kartą do głosowania,
  2. wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, należy zakleić i najpóźniej dnia 26 czerwca 2020 r.:

a: wrzucić do znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej,

b: osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).

Wyborca może w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

Wykaz skrzynek nadawczych:

Komentarze

Zostaw swój komentarz