W ramach programu Opieka Wytchnieniowa Gmina Ząbkowice Śląskie planuje objąć usługami opieki wytchnieniowej troje dzieci oraz troje dorosłych w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania.

Oznacza to pomoc dla 6 opiekunów przez cały rok, w wymiarze 120 godzin dla każdej osoby. Gmina Ząbkowice Śląskie pozyskała na ten cel 29 335,20 zł. Program przeznaczony jest dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Komentarze

Zostaw swój komentarz