Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż Uchwałą nr XVII/118/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.  otrzymał środki finansowe w wysokości 100 000 zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej.

W związku z powyższym dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabory wniosków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od dnia 24.07.2020 r. do dnia 31.08.2020 r. o:

  • przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej(zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.) – w wysokości 40 000 zł (dla 1 osoby);
  • dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (zgodnie z  26 eustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.) – w wysokości 60 000 zł (na 1 stanowisko pracy).

Prawidłowo wypełnione i podpisane wnioski należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich:

  • składając w zaadresowanej i zamkniętej kopercie do skrzynki na dokumenty znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP w Ząbkowicach Śląskich
  • lub przesyłając tradycyjną pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 7  57-200 Ząbkowice Śląskie.  ul. Powstańców Warszawy 7, I piętro pok. 17 (decyduje data wpływu do PUP biorąc pod uwagę kompletność wniosku).

 

Informacje udzielane są pod numerem telefonu: 

748166717 (pokój nr 17).

Druki do pobrania:
Dotacje PFRON
Refundacje PFRON

Komentarze

Zostaw swój komentarz