23 czerwca podpisana została umowa na przebudowę kilometrowego odcinka drogi gminnej w miejscowości Skalice na kwotę 990.609,31 zł.

Wykonawcą robót na zlecenie Gminy Ziębice będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Brzegu. Gmina pozyskała na ten cel dotację z Funduszu Dróg Samorządowych. Termin realizacji tej inwestycji to 30 października br. Pozostały odcinek drogi od Skalic do Nowego Dworu o dł. 1,2 km zakwalifikowany został do dotacji na usuwanie zniszczeń spowodowanych działaniami atmosferycznymi. Po otrzymaniu dotacji ogłoszony zostanie przetarg na pozostałą część drogi.

Komentarze

Zostaw swój komentarz