W prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania „Qwsi” i zakończonym 19 grudnia 2013 r. naborze wniosków na działanie pod nazwą „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, wpłynęły zaledwie dwa wnioski.

Nabór, który zapowiadaliśmy na naszym portalu, trwał od 3 grudnia br. i odbywał się w ramach procesu wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Oba wnioskujące podmioty łącznie zwróciły się o wsparcie w kwocie 361 400 zł, podczas gdy kwota, jaka była dostępna wynosiła 361 831,80  zł. Już 7 stycznia 2014 r. Rada Stowarzyszenia LGD „Qwsi” oceni złożone wnioski pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru. Po ocenie wniosków przez Radę, zostaną przekazane do Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, gdzie nastąpi ich ostateczna i wiążąca ocena.

fot: Lokalna Grupa Działania QWSI - Facebook

1 Komentarze

  1. […] Stowarzyszenia LGD „Qwsi” w Ziębicach, rozparzono oba wnioski złożone w trakcie naboru, o którym pisaliśmy na naszym portalu. Pozytywne oceny otrzymały podmioty prowadzące działalność w Tomicach i Baldwinowicach (Gmina […]

Zostaw swój komentarz