Miejsca noclegowe na forcie Donjon, sale wystawowe, restauracje, konserwacja i odtworzenie fortecznych murów. Projekt ma wartość ponad 15 mln zł i jest dofinansowany funduszy z Unii Europejskiej.

Spółka Twierdza Srebrna Góra ogłosiła przetarg na realizację jednego z największych w regionie przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Równoległym i równie wielkim projektem jest prowadzona od 2012 r. rewitalizacja pobliskiego kompleksu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim, co opisywaliśmy w relacjach video naszego portalu.

Do połowy 2023 r. – wedle planów – Twierdza Srebrna Góra przejdzie radykalną zmianę, o skali której informowaliśmy już w naszym serwisie video. Ma być więcej przestrzeni do zwiedzania, tak aby można było tu zostać nawet na kilka dni. Twierdza, po wykonaniu zaplanowanych prac, może stać się bazą wypadową do zwiedzania bogatej w atrakcje turystyczne okolicy Ziemi Ząbkowickiej i Kotliny Kłodzkiej. Za prawie 15,5 mln zł, jakie kosztować będzie realizacja projektu, ponad 10 mln zł to środki Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska, co sygnalizowaliśmy w naszym portalu.

Jak wynika z wypowiedzi medialnych odtworzona ma być część fortyfikacji dotychczas niedostępna dla zwiedzających. Prace będą prowadzone pod kontrolą konserwatora zabytków.

  • Powstanie tutaj hostel z 58 miejscami noclegowymi i restauracja mogąca obsłużyć przeszło 100 osób. Nie zabraknie też wielofunkcyjnych sal, w których będą mogły odbywać się warsztaty, wystawy czy konferencje – zapowiada prezes spółki Twierdza Srebrna Góra Emilia Pawnuk
  • Wnętrza otrzymają nową funkcję, jednak nie będzie tutaj przekłamania. Odwiedzający będą mogli sobie łatwo wyobrazić, jak wyglądało życie w Twierdzy Srebrna Góra przed stuleciami – deklaruje ekspert w dziedzinie ochrony zabytków Grzegorz Basiński.  

Warto przypomnieć, że niezależnie od środków unijnych przyznanych przez samorząd województwa dolnośląskiego, Twierdza Srebrna Góra otrzymała jeszcze pod koniec ubiegłego roku dotację z tzw. z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Kwotę ponad 15,1 mln zł z tego funduszu przyznał minister kultury i dziedzictwa narodowego, o czym informowaliśmy w naszym portalu. Środki te zasilą realizację projektu o wartości prawie 22 mln zł pod nazwą „Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra”.

Foto: forty.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz