Prezydent RP Andrzej Duda powołał Wojciecha Murdzka w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wieloletni prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek objął stanowisko, z którego w ubiegłym tygodniu dymisję złożył Jarosław Gowin.

Od 2015 do 2019 r., był posłem VIII kadencji wybranym z list Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczył sejmowej nadzwyczajnej komisji ds. deregulacji. Zasiadał również w sejmowych komisjach: gospodarki i rozwoju, finansów publicznych oraz tzw. komisji śledczej ds. VAT. Jako parlamentarzysta pracował nad ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej zwanej „pierwszą ustawą o innowacyjności”, a także nad ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, tzw. „drugą ustawą o innowacyjności”. W 2019 r. ponownie wybrany na posła z listy Prawa i Sprawiedliwości. Jest członkiem partii Porozumienie, której liderem jest były wicepremier Jarosław Gowin.

Wojciech Murdzek urodził się w 1957 r. w Świdnicy. W 1981 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Na tej samej uczelni, w 1988 r., ukończył studia podyplomowe na kierunku Projektowanie Systemów Mikroprocesorowych, a w 2008 r. – studia podyplomowe na kierunku New Public Management w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. W latach 1981-1992 był konstruktorem w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Świdnicy. Między 1990 a 1998 r.  był radnym oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy. W latach 1999 – 2002 był starostą Powiatu Świdnickiego. A od 2002 przez trzy kadencje sprawował urząd prezydenta Świdnicy. Jako prezydent miasta ściśle współpracował z lokalnymi uczelniami. Przez lata 2014 i 2015 był radnym Powiatu Świdnickiego.

W 2013 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2014 r. Samorządowego Oskara – nagrodę im. Grzegorza Palki. W tym samym roku Złoty Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego oraz Dolnośląskie Gryfy – Nagrodę Gospodarczą. Kolejno w latach 2012, 2013, 2014 otrzymywał Złote godło QI, Perła QI, a w 2009 r. Dolnośląski Klucz Sukcesu.

Aktywnie zaangażowany w działalność społeczną. Od 1984 r. w Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom „Ut unum sint”, od 1990 r. jako jej prezes. Wspiera też m.in. Towarzystwo im. św. Brata Alberta. Wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia „Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej”. W latach 2001-2007 był Prezesem Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, które współzakładał.

5 grudnia 2019 r. powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, był nim do 16 kwietnia 2020 r., kiedy objął stanowisko ministra konstytucyjnego w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego. Zasiada w Radzie Sieci Badawczej „Łukasiewicz”. Biegle włada językiem niemieckim. Jest żonaty, ma córkę i syna.

Podczas skromnej ceremonii, jaka odbyła się dzisiaj w Pałacu Prezydenckim obecni byli również Szef Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska, Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski i Minister w KPRP Andrzej Dera, a także Premier Mateusz Morawiecki.

foto: kprp

Komentarze

Zostaw swój komentarz