Sprawdź ważność swojego dowodu osobistego. W tym roku tracą ważność dowody osobiste wydane w 2011 roku.

Data ważności dowodu osobistego widoczna jest w prawym dolnym rogu, na stronie ze zdjęciem. Natomiast dokumenty, które w prawym dolny rogu zamiast daty mają słowo „NIEOZNACZONY” pozostają ważne do końca życia posiadacza takiego dokumentu.

Wniosek o nowy dowód osobisty można złożyć w dowolnym urzędzie miasta/gminy na terenie kraju i co istotne – nie musi to być urząd, na obszarze działalności, którego jesteś zameldowany na pobyt stały.

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć jedną kolorową fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle. Ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej tak, aby twarz zajmowała 70% – 80% zdjęcia. Ponadto fotografia musi być aktualna – wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Należy również mieć ze sobą dotychczasowy dowód osobisty.

  • Wniosek przez Internet

Wniosek można także złożyć przez Internet – w formie dokumentu elektronicznego. Usługa jest dostępna na stronie obywatel.gov.pl. Aby z niej skorzystać niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego, który pozwala potwierdzić tożsamość. Instrukcja założenia profilu zaufanego również znajduje się na platformie obywatel.gov.pl. Do wniosku musi być dołączone zdjęcie w formie elektronicznej.

Wyrobienie dowodu osobistego jest bezpłatne, a wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem terminu jego ważności.

Komentarze

Zostaw swój komentarz