Wczoraj w siedzibie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach odbyło się spotkanie dotyczące projektowania inwestycji pn. „Rozbudowa Przedszkola Na Orlej Polanie”.

Do końca sierpnia 2022 r. lokale, w których funkcjonują oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych muszą spełniać warunki określone w nowym rozporządzeniu w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej. Spełnienie tych warunków w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach, w których funkcjonują na dzień dzisiejszy oddziały tzw. „0” wymagałoby od Gminy Ziębice znaczących wydatków finansowych z własnego budżetu bez możliwości dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych.

Z inicjatywy burmistrza Ziębic Mariusza Szpilarewicza, przy pełnej akceptacji Rady Miejskiej w Ziębicach zdecydowano o rozpoczęciu prac związanych z rozbudową Przedszkola Na Orlej Polanie w Ziębicach. Jest to niezbędny krok w celu zapewnienia miejsc w przedszkolach dla wszystkich dzieci w wieku 3 – 6 lat z terenu ziębickiej gminy. Zakończenie prac projektowych planuje się na grudzień 2020 r.

Rozbudowana część będzie miała nowoczesny kształt oraz wyposażona będzie w odnawialne źródła energii m.in. panele fotowoltaiczne, pompę ciepła oraz rekuperator. Dokładny układ funkcjonalny wraz z zapewnieniem odpowiednich powierzchni zostanie opracowany przez wykonawcę na etapie wykonania koncepcji przy konsultacji z gminą oraz pracownikami przedszkola.

Przewiduje się – jak nas zapewnia dyrektor GCEiS Andrzej Regner – że w rozbudowanym obiekcie pojawią nowe sale dydaktyczne dla trzech nowych oddziałów przedszkolnych, w tym każda sala z łazienką oraz pomieszczeniem dla nauczyciela, pomieszczenie pełniące funkcję sali gimnastycznej oraz dwa pomieszczenia pełniące funkcję gabinetów specjalistycznych. Wyposażenie budynku wzmocnią także: winda w jadalni, szatnia dla nowych grup przedszkolaków, wjazd na plac zabaw. Zapewniona też ma być komunikacja pomiędzy obecnym budynkiem przedszkola, a nowym (tylko na parterze). Rozbudowany ma być plac zabaw, nowy będzie wjazd wraz z wejściem na plac zabaw, a ścieżki wokół przedszkola wyłożone zostaną kostką brukową. Planuje się też pozostawienie istniejących tarasów oraz sceny letniej.

Warto także dodać, że wszystko wskazuje na to, iż pojawi się możliwość pozyskania środków współfinansowanych z funduszy unijnych z nowej perspektywy w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Będzie to zatem bardzo korzystne z punktu widzenia ekonomicznego przedsięwzięcie, na które czekają dzieci i rodzice.

Placówki oświatowe z gminy Ziębice mocno zaangażowały się w pomoc na rzecz mieszkańców w czasie pandemii koronawirusa.

Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu, Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach i Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach odpowiedziały na inicjatywę Gminnego Centrum Edukacji i Sporti dotyczącą przygotowania maseczek dla mieszkańców Gminy Ziębice w związku z koniecznością zasłaniania ust i nosa. Uszyto ponad 300 maseczek, które są rozprowadzane bezpłatnie wśród najbardziej potrzebujących pomocy mieszkańców. Produkty potrzebne do wytworzenia maseczek zakupiło z własnych środków finansowych Ziębickie Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Jak mówi dyrektor GCEiS Andrzej Regner słowa uznania należą się dyrektorom – Pani Annie Szempruch, Pani Barbarze Ryba oraz Pani Dorocie Hirkowskiej, a także wszystkim pracownikom wyżej wymienionych szkół i przedszkoli, którzy bezinteresownie przyczynili się do przygotowania maseczek.

Gminne Centrum Edukacji i Sportu poinformowało o tym, że ziębicki samorząd pozyskał kolejne środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Pomoc ta na celu umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Pozyskana kwota to 120 496 zł. Środki przeznaczone będą na wypłatę drugiej transzy stypendiów szkolnych od stycznia do czerwca br. beneficjentom, którzy otrzymali pierwszą transzę środków za okres wrzesień – grudzień 2019 r. Wnioskodawcy muszą jedynie przesłać nieskomplikowane oświadczenie.

W związku ze stanem epidemii wypłata stypendium szkolnego nastąpi wyłącznie na konto bankowe wnioskodawcy wykazane we wniosku lub wskazane osobnym pismem przesłanym do Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

Komentarze

Zostaw swój komentarz