Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wieży i elewacji budynku Ratusza Miejskiego na ząbkowickim rynku.

Zakres przewidzianych prac w obrębie wieży:

 1. Wzmocnienie szczytu wieży przy użyciu taśm kompozytowych z włókien węglowych przyklejanych od wewnątrz.
 2. Rekonstrukcja zniszczonych elementów kamiennych.
 3. Naprawa zniszczonych i odspojonych elementów kamiennych z zastosowaniem systemu kotew spiralnych.
 4. Oczyszczenie oraz impregnacji preparatem hydrofobowym elementów detalu architektonicznego wraz z usunięciem wtórych spoin i ich uzupełnieniem.
 5. Skucia i późniejszego odtworzenia odspojonych i zdegradowanych fragmentów tynków zewnętrznych i wewnętrznych przy użyciu tynku zgodnego z instrukcją WTA.
 6. Oczyszczenie i zabezpieczenia antykorozyjnego wszelkich elementów metalowych w obrębie elewacji.
 7. Zastąpienie zdegradowanych cegieł ścian, podłóg i sklepień wewnątrz wieży nowymi.
 8. Malowanie ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych wieży.
 9. Wykonanie na tarasach wieży nawierzchni z elastycznej membrany w kolorze szarym.
 10. Wymiana wtórnych elementów stolarki okiennej na nowe drewniane odtwarzające wygląd historycznych oraz renowacja oryginalnych elementów wraz z wymianą szklenia.
 11. Montaż systemu iluminacji oraz instalacji odgromowej.
 12. Wstępne oczyszczenie tarcz zegara.

W obrębie elewacji Ratusza:

 1. Rekonstrukcja zniszczonych elementów kamiennych.
 2. Naprawa zniszczonych i odspojonych elementów kamiennych z zastosowaniem kotew spiralnych.
 3. Oczyszczenie oraz impregnacja preparatem hydrofobowym elementów detalu architektonicznego wraz z usunięciem wtórnych spoin i ich uzupełnieniem.
 4. Skucie i późniejsze odtworzenie odspojonych i zdegradowanych fragmentów tynku elewacji przy użyciu tynku zgodnego z instrukcją WTA.
 5. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne wszelkich elementów metalowych w obrębie elewacji.
 6. Wymiana wtórnych elementów stolarki okiennej na nowe drewniane odtwarzające wygląd historycznych oraz renowacja oryginalnych elementów wraz z ościeżnicami, wymianą szklenia oraz malowaniem.
 7. Renowacja istniejącej stolarki drzwiowej w obrębie elewacji.
 8. Wykonanie wzmocnienia ścian i naprawy pęknięć ścian w części południowej Ratusza poprzez montaż ściągów oraz taśm kompozytowych.

Remontowi zostanie poddany także mechanizm zegara znajdującego się w wieży Ratusza.

Termin składania ofert: 03.02.2022, godz.10:00.

Szczegóły zamówienia:

https://bip.zabkowiceslaskie.pl/przetarg/6431/igp-271-3-2022- Otwórz na nowej karcie

Komentarze

Zostaw swój komentarz