Radni Rady Miejskiej przyjęli w ubiegłym tygodniu uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 – 2025 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Delfin Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich.

To bardzo ważny element w rozwoju Gminy Ząbkowice Śląskie – plan modernizacji wodociągów i kanalizacji zapewni utrzymanie poziomu jakości usług świadczonych przez Spółkę, ochronę zasobów i czystości wód oraz przeciwdziałanie zagrożeniom ochrony środowiska, a co najważniejsze – wspomoże dynamicznie rozwijające się w naszej gminie budownictwo.

Wśród planowanych inwestycji znajdują się:

na terenie miejskim:

WODA

 • rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ząbkowice Śląskie,
 • wymiana sieci wodociągowej w Ząbkowicach Śląskich,
 • budowa ujęcia wody w Ząbkowicach Śląskich,
 • modernizacja ujęcia wody w Ząbkowicach Śląskich.

ŚCIEKI

 • rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Ząbkowicach Śląskich,
 • wymiana sieci kanalizacyjnej w Ząbkowicach Śląskich,
 • naprawa sieci kanalizacyjnej w Ząbkowicach Śląskich.

na terenach wiejskich:

WODA

 • rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich,
 • wymiana sieci wodociągowej na terenach wiejskich,
 • budowa stacji podnoszenia ciśnienia/ zbiorników wodnych w miejscowości Braszowice,
 • modernizacja stacji uzdatniania wody w Brodziszowie,
 • modernizacja ujęć wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Olbrachcicach Wielkich,
 • modernizacja stacji uzdatniania wody w Szklarach Huta,
 • modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia z budową stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnów.

ŚCIEKI

 • rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich,
 • naprawa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich,
 • budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olbrachcice Wielkie,
 • – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Braszowice.

INNE

 • rozbudowa monitoringu ujęć wody, stacji uzdatniania wody i stacji podnoszenia ciśnienia,
 • modernizacja budynków administracyjno-socjalnych Spółki wraz z rozbudowa zakładu,
 • budowa instalacji fotowoltaicznych na terenach Spółki,
 • rozbudowa monitoringu stacji przepompowni ścieków,
 • utworzenie elektronicznego systemu odczytów wodomierzy.

Komentarze

Zostaw swój komentarz