W kilku dolnośląskich samorządach rozstrzygną się losy kandydatów na włodarzy. Będą też wybory uzupełniające do rad. Wśród ogarniętych kampanijną gorączką są także samorządy w obszarze sudeckim.

W niedzielę 20 czerwca 2021 r. mieszkańcy Świebodzic zdecydują w drodze referendum lokalnego w sprawie odwołania burmistrza Świebodzic przed upływem kadencji. Do ważności referendum w tej sprawie niezbędna jest frekwencja na poziomie 3/5 liczby biorących udział w wyborze burmistrza. Natomiast o odwołaniu lub nie burmistrza przesądzi większość głosów ważnie oddanych w referendum. W przypadku odwołania burmistrza, jego mandat wygaśnie natychmiast po ogłoszeniu wyników, a następnie prezes rady ministrów najpierw powoła osobę pełniącą obowiązki burmistrza, następnie zarządzi wybory przedterminowe.

W związku z wyborami zarządzonymi na 13 czerwca br. lokale wyborcze w poszczególnych obwodach będą otwarte w godz.  7:00 – 21:00.  Od północy z piątku na sobotę do czasu zamknięcia lokali wyborczych, obowiązuje zatem cisza wyborcza, w tym zakaz agitacji.

W Boguszowie-Gorcach mieszkańcy gminy wybiorą nowego burmistrza. Głosowanie odbędzie się w niedzielę 13 czerwca 2021 r. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska co najmniej połowy głosów wyborców uczestniczących w akcie wyborczym, wówczas w Boguszowie-Gorcach druga tura wyborów przedterminowych odbędzie się w niedzielę 27 czerwca br.

W gminie Kłodzko mieszkańcy dokonają wyborów uzupełniających do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 2. Radnym zostanie wybrany kandydat, który uzyska większą liczbę głosów wyborców uczestniczących w akcie wyborczym.

W Kudowie-Zdroju mieszkańcy dokonają wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w okręgu wyborczym nr 8 oraz w okręgu wyborczym nr 12. Radnymi zostaną wybrani ci kandydaci, którzy w swoim okręgu uzyskają większą liczbę głosów wyborców uczestniczących w akcie wyborczym.

 

W Szczytnej mieszkańcy dokonają wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w okręgu wyborczym nr 15. Radnym zostanie wybrany kandydat, który uzyska większą liczbę głosów wyborców uczestniczących w akcie wyborczym.

Według oficjalnego kalendarza wybory uzupełniające do rady gminy odbędą się jeszcze 8 sierpnia br. w Jedlinie-Zdroju. Terminy wyborów widoczne w powyższych obwieszczeniach są wcześniejsze, gdyż ze względu na ograniczenia pandemiczne, daty głosowań były przekładane.

1 Komentarze

  1. […] przedterminowe w Boguszowie-Gorcach, które sygnalizowaliśmy w naszym portalu, rozstrzygnięte zostały w pierwszej turze. Nowym burmistrzem tej gminy będzie Sylwia […]

Zostaw swój komentarz